Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

presentacio_mediacat_5Els Telenotícies de TV3 prioritzen el marc de referència català respecte als altres marcs de referència (espanyol i internacional) en les seves informacions, però només ho fan només una mica més de la meitat de les notícies emeses (56% del total). En canvi, a les informacions de política (44%) i economia (45%), que són les seccions amb més pes ideològic, el marc referencial català és el minoritari.

Aquesta és una de les conclusions extretes de l’informe “Marcs de referència als Telenotícies de TV3”, publicat al nou observatori crític dels mitjans Media.cat (www.media.cat) i presentat avui, 6 d’octubre de 2009, al Centre Internacional de Premsa de Barcelona, per part del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

>> Media.cat, el nou observatori crític dels mitjans impulsat pel Grup Barnils, publica un informe on s’analitza per primer cop el marc de referència del Telenotícies de TV3.

>> La secció de política del TN inclou més informacions d’àmbit espanyol (49%) que no d’àmbit català (44%).

>> La presència del País Valencià i les Illes Balears és insignificant als TN (5,6% de les notícies de marc català).

>> La producció cultural en català està infrarepresentada en les informacions de cultura (17%) enfront dels productes d’expressió no catalana (59%)

L’informe destaca, entre d’altres coses, que “la presència al Telenotícies dels territoris dels Països Catalans que no són el Principat de Catalunya és ridícula (5,6% de les informacions amb marc referencial català)”. Pel que fa a la representació de la indústria cultural catalana en els informatius diaris de TV3, els autors de l’informe conclouen que “gairebé la meitat de les notícies sobre producció cultural (cinema, música, literatura i arts escèniques) no fan referència a la indústria cultural catalana (47%)”. I focalitzant encara més en la cultura que s’expressa en la llengua pròpia, diuen que aquesta “està infrarepresentada”, ja que “la presència de cinema en català (7%) i música en català (8%) és pràcticament simbòlica, i resulta especialment preocupant que els productes literaris d’expressió no catalana (59%) tinguin més presència que els productes en llengua catalana (33%)”.

Entre les recomanacions finals que fa l’informe, destaca la d’incrementar “la presència d’informacions d’altres territoris dels Països Catalans al Telenotícies, especialment davant de l’interès mostrat reiteradament per rebre TV3 en aquests territoris des dels anys vuitanta, que s’ha manifestat a través de la instal·lació popular de repetidors per rebre TV3 o la campanya actual Televisió sense Fronteres”. D’altra banda, assenyala que “és imprescindible que es visibilitzi en més mesura la producció cultural en llengua catalana en totes les disciplines (audiovisual, música, arts escèniques i literatura)”, atès que “el Telenotícies és un dels únics espais televisius de difusió massiva per a la indústria cultural del país i, per tant, juga un paper cabdal en la seva consolidació i el seu creixement”.

presentacio_mediacat_3

L’informe és una foto fixa dels Telenotícies de TV3 emesos entre el 9 de març i el 9 d’abril de 2009: un total de 32 dies que responen a 63 Telenotícies (migdia i vespre) i un total de 1.913 unitats informatives, repartides en 42,4 hores d’emissió. Els autors de l’informe són el periodista Roger Palà i la tècnica en estadística Armelle Ibáñez. A més d’ells mateixos, en l’acte de presentació de l’Observatori crític dels Mitjans Media.cat, hi han participat el president del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Joan Vila i Triadú, i el catedràtic de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Gifreu.

Media.cat és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils que respon a uns dels seus objectius fundacionals: treballar en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi. És l’observatori crític dels mitjans de comunicació que operen en la nostra àrea idiomàtica, amb l’objectiu d’analitzar tant els continguts com els formats o embolcalls amb què aquests són presentats des d’una òptica auto-centrada nacionalment.

>> L’informe “Marcs de referència dels Telenotícies de TV3”

Un Comentari