Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Gandia TV massa cara? / TV privades, molta cara
Davant les preocupants notícies aparegudes la setmana passada, els i les treballadores, sotasignants, de GandiaTV volem manifestar que:

1) És una presa de pèl que contracten membres de Noves Generacions en la mateixa empresa d’on ens van acomiadar a nosaltres quan el mateix alcalde es va comprometre en el plenari d’agost de 2011 a contractar primer part dels injustament acomiadats.
2) Ens sembla molt greu que es gasten 3’6 milions d’euros, 600 milions en pessetes, en dues televisions privades quan encara no ens han indemnitzat ni ens han pagat les dues mensualitats que ens deuen.
3) És un mal negoci per a la ciutat que tancaren GandiaTV per a gastar-se, en tres anys, un milió d’euros més per a fer el mateix que ja es feia en la televisió pública. Qualsevol ciutadà pot comprovar en els pressupostos de la ciutat quant costava realment GandiaTV. Ho aclarim perquè, interessadament, s’ha confós l’opinió pública amb el pressupost total de l’empresa Iniciatives de Comunicació, que duia altres activitats a banda de la televisiva.
4) El més preocupant però, és l’endogàmia comunicativa a la que ens aboca aquesta situació. Algú pensa que dues televisions privades, amb totes les despeses pagades durant tres anys, van a ser objectives en informacions municipals? Bona prova d’açò és l’eco que està tenint aquesta notícia en els mitjans beneficiats amb quasi 100 milions de pessetes anuals cadascun.
5) Animem la ciutadania a contrastar qualsevol informació en els pocs mitjans independents i no deixar-se dur pel tsunami informatiu subvencionat.
6) Instem la fiscalia a investigar tot aquest procés i la seua adjudicació davant els nombrosos dubtes legals ocasionats.
7) Estenem la mà, una vegada més, als actuals governants de Gandia per resoldre la nostra situació sense haver de passar pels jutjats i assumir les despeses afegides que això suposaria per a la ciutadania de Gandia.

Gandia, 31 de gener de 2012