Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Quan hi ha un acte públic de transcendència general, és habitual que els mitjans de comunicació publiquin recomanacions pràctiques o guies amb consells per gaudir de l’esdeveniment, evitar molèsties o ajudar a que tot es desenvolupi amb normalitat. És el que es coneix com informació de servei i és un dels objectius fonamentals de la premsa.

Aquest tipus d’informacions són més habituals en grans esdeveniments culturals, festius o esportius, com festes majors, festivals, competicions, etc. però també es donen en actes amb més connotacions polítiques o ideològiques. Es van fer famosos pel seu detallisme els consells que donava l’ABC per als assistents a les grans manifestacions contra l’avortament o el matrimoni homosexual que el PP i l’Esglèsia Catòlica van organitzar durant la primera legislatura socialista, en què fins i tot recomanaven dur “molta aigua i crema solar”. Però també a casa nostra, El Periódico explicava les vies més fàcils per evitar el col·lapse i poder sumar-se a les manifestacions contra la guerra i l’Avui va fer el mateix amb la marxa contra la sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l’Estatut. I TV3 ho ha fet sovint, en cas de grans protestes, com les anomenades més amunt o les que es convocaven en motiu dels atemptats d’ETA. En el cas concret de la vaga general són diferents els mitjans que han publicat informacions pràctiques sobre els serveis mínims que han d’ajudar a la gent a desplaçar-se durant l’aturada.

En canvi cap mitjà ha proporcionat cap tipus d’informació pràctica per a tots aquells treballadors que vulguin sumar-se a la vaga i que tinguin dubtes sobre aspectes legals o pràctics de la mateixa. Una informació de servei força necessària veient les diferents llistes que els sindicats i altres entitats estan confeccionant amb denúncies d’empreses on s’estan produint pressions o coaccions als seus empleats per tal d’evitar que secundin la protesta.

Per ajudar a omplir una mica aquest buit, Mèdia.cat ofereix als seus lectors una petita guia pràctica per aquells treballadors que dijous vulguin sumar-se a la convocatòria de vaga general:

1.Pot fer vaga qualsevol persona assalariada excepte les que estan preses, policies i jutges.

2.Qualsevol coacció o intent de coartar el dret a la vaga és il·legal i està castigat tant per la legislació laboral (art.8.10) com el Codi Penal (art.315), que fins i tot preveu penes de presó.

3.Qualsevol vaga s’ha d’avisar amb uns dies d’antelació (cinc o deu segons els casos). Com que aquesta és una vaga general que afecta tota l’activitat productiva aquest preavís ja està fet de forma general, tan a nivell estatal com autonòmic, així que no és necessari fer-lo a nivell d’empresa. Tot i així els sindicats recomanen fer-lo allí on sigui possible.

4. No existeix obligació legal de pronunciar-se prèviament si es secundarà la vaga o no i menys per escrit. Qualsevol petició en aquest sentit per part de l’empresa és il·legal i denunciable.

5.El dret a la vaga està protegit constitucionalment, així que qualsevol sanció relacionada amb el seu seguiment és totalment il·legal.

6.El treballador pot afegir-se o deixar la vaga en qualsevol moment de la mateixa.

7.La substitució de vaguistes per altres treballadors de l’empresa de diferent categoria no és legal excepte casos justificats “per necessitats peremptòries i imprevisibles de l’activitat productiva” i està totalment prohibida si són d’un altre centre.

8.La contractació de personal extern per cobrir les baixes dels vaguistes és totalment il·legal.

9.Els serveis mínims només poden ser en serveis essencials, han d’estar motivats i no poden servir per vulnerar el dret a la vaga. En cas de ser cridat per complir un servei mínim, els sindicats recomanen avisar al comitè de vaga de l’empresa per tal que pugui exercir el control d’aquests, ja que sovint es convoquen més treballadors dels estrictament necessaris. A més l’empresa ha de facilitar còpia de la resolució emesa per l’Administració Pública corresponent on es decreten els serveis essencials.

10.Els piquets informatius formen part del contingut essencial del dret a vaga. Poden informar i també persuadir als treballadors perquè se sumin a l’aturada sempre que ho facin de manera pacífica i sense intimidacions o amenaces.

11.Les actuacions de qualsevol persona que impedeixi dur a terme aquesta obligació legal és una actuació absolutament il·legítima i denunciable a instàncies administratives (Inspecció de Treball) i judicials (Jutjats de Guàrdia).

12.Només es pot descomptar el salari dels dies de vaga, inclosos la part proporcional dels dies de festa setmanal i les pagues extres, però no la part proporcional de les vacances ni dels festius anuals legals. Si no s’està conforme amb la quantitat que es descompta es pot recórrer judicialment.

13.Els dies de vaga compten com a treballats a l’hora de calcular el dret a la prestació d’atur, però afecten proporcionalment la prestació que es rebrà.

Per ampliar aquesta informació es pot consultar les diferents guies que han editat els sindicats, com aquesta de la CGT, aquesta altra de CCOO, aquesta de la Intersindical-CSC o aquesta de la COS.