S’ho volen carregar tot… fins i tot el dret a la informació

Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

“S’ho volen carregar tot… fins i tot el dret a la informació”. Sota aquest lema es van concentrar diferents sindicats de periodistes catalans a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona el passat 5 de juny, quan encara no es coneixien les darreres retallades anunciades per Mariano Rajoy, president del Govern espanyol. El motiu central de la protesta era denunciar els efectes que tenen la crisi i les retallades en el periodisme, especialment pel que fa a manca de pluralisme i, per tant, manca de qualitat democràtica.

Unes setmanes abans, el Grup de Periodistes Ramon Barnils havia presentat l’Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics del 2011 a la seu del Col·legi de Periodistes a Barcelona que abordava perspectives o temes silenciats pels mitjans. L’acte va tenir lloc el 3 de maig, dia de la llibertat d’expressió i el dret a la informació, una data per recordar que el periodisme no només “genera” o “gestiona” continguts sinó que és un dels pilars del sistema democràtic, basat en l’opinió pública. Per garantir aquest dret, la informació ha de circular lliurement i ha de seguir una sèrie de principis com ara el rigor, la pluralitat, la veracitat i el contrast. El periodisme no és una mercaderia qualsevol, sinó que té una funció social necessària, imprescindible si es vol garantir el bon funcionament de la democràcia. La precarietat i l’atur dificulten que aquesta professió actue de forma independent i genere informació de qualitat. A més, actualment els mitjans de comunicació, tant públics com privats, estan sotmesos a un seguit d’EROs, com el que afecta al 75% de la plantilla de Canal 9, que afecten a la seua autonomia. D’altra banda, la crisi, les fusions i el tancament de mitjans propicien la pèrdua de pluralisme en el sistema mediàtic.

El dret a la informació és un dret reconegut però poc conegut, i encara menys reclamat per la societat. Són majoria els que desconeixen que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 52, reconeix el dret a la informació i insta els poders públics a garantir-lo. De fet, la regulació d’aquest dret en l’àmbit estatal és una de les reivindicacions de les organitzacions periodístiques espanyoles agrupades en el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (on s’integren el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de Periodistes de Catalunya). Anys de debat han donat lloc a la proposta unitària de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania que va ser presentada el maig de 2010 a la seu barcelonina del Col·legi.

Consciència social

La població té assumit, resignadament, que el periodisme és només una mercaderia i que els mitjans públics estan al servei del govern de torn, que en pot fer el que vulga, però la ciutadania té drets informatius. En la meua opinió, seria funció de les diferents associacions de periodistes donar a conèixer i defendre aquests drets i aconseguir que siguen els poders públics els que actuen per garantir-los. Malauradament, les poques eines que hi havia per promoure el dret a la informació estan sent o volen ser desmantellades o buidades de contingut: com ara l’autonomia de les televisions públiques o l’existència d’organismes reguladors -millors o pitjors almenys hi eren- com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Les organitzacions de periodistes haurien de fer pinya perquè el dret a la informació fos un dels eixos de les mobilitzacions contra les retallades de l’estat social. És un dret que hauria de ser present en les agendes política i dels moviments socials com ara el 15-M, els sindicats, les associacions de veïns, les ONG, etc., per assolir una regulació que ens fes equiparables a qualsevol país de l’Europa Occidental amb anys de tradició democràtica. Per aconseguir això cal primer que els periodistes s’unisquen per, després, sumar complicitats socials, sempre recordant que el dret a la informació no és del periodista sinó del ciutadà.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.