Persones aturades i taxa d’atur

Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

La crisi econòmica és general a tot Europa, però l’atur afecta desigualment uns estats i uns altres. El mateix passa dins dels Països Catalans, amb els seus diferents territoris. En aquesta informació estadística, sabrem quantes persones no tenen una feina fixa i quin percentatge suposa això sobre el total de població activa. Ho podem fer en aquells territoris dels quals disposem de dades, que no són tots i no sempre són comparables. Per exemple, ni de la Franja de Ponent ni del Principat d’Andorra ni de la ciutat de l’Alguer disposem de la taxa d’atur, només de les xifres absolutes de persones inscrites a les oficines de col·locació. A la Catalunya Nord sí que tenim taxa d’atur, però la darrera dada disponible és del 2n trimestre de 2012, mentre que a les tres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol ja en sabem la del 3r trimestre.

1. Nombre de persones aturades i evolució des del 2010

Ves a Verkami Anuari Mèdia.cat 2021

Als Països Catalans hi ha, segons l’última dada disponible (tercer trimestre de 2012), més d’1.700.000 persones aturades. Aquesta xifra resulta de sumar les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’estat espanyol, amb les de l’Enquesta “Emploi pour la France” corresponents al Departament francès dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord), tot i que en aquest darrer cas les xifres són del mes de juliol de 2012. També hi sumem les dades facilitades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra sobre demandants d’ocupació registrats.

Gairebé la meitat d’aquests aturats (el 49%), es troben a la comunitat autònoma de Catalunya, més del 40% al País Valencià, el 7% a les Illes Balears, el 2% a la Catalunya Nord, el 0,21% a la Franja de Ponent i el 0,08% a Andorra. Aquestes xifres absolutes de persones en atur són un 20% superiors a les que hi havia en començar el 2010, quan la xifra global tot just superava1.425.000.


2. Taxa d’atur i evolució des del 2010

Si enlloc de sumar persones sense feina, busquem quin percentatge suposen els aturats sobre el total de la població activa (població de 16 anys o més, que treballa o està disponible per treballar), obtenim la taxa d’atur. Aquesta taxa és molt desigual en els territoris dels Països Catalans. La més alta la trobem ara mateix al País Valencià, amb el 28,10%. A Catalunya és del 22,56% i a les Illes Balears ha baixat enguany del 20% (concretament al 19,47%). El territori català amb una taxa més baixa és la Catalunya Nord, on no supera el 15% (dades del 2n trimestre del 2012). Pel que fa a la Franja de Ponent, no disposem de la taxa d’atur per al desglossat d’aquestes comarques, però sabem que en el conjunt de la comunitat autònoma d’Aragó es troba al 18,75%. El mateix passa a l’Alguer, l’única dada que tenim és de tota la província de Sàsser i de finals de 2011 (13,86%). Finalment, el Govern d’Andorra no emet estadístiques amb aquesta taxa.

El quadre amb l’evolució de la taxa d’atur des de principis del 2010 ens mostra l’empitjorament econòmic a tots els territoris, amb la particularitat que a les Illes Balears l’estacionalitat laboral fa que les taxes del 2n i 3r trimestres de cada any siguin sempre més baixes que les del 1r i 4t trimestres. Les dades de la Catalunya Nord són, com les de tot l’Estat francès, sensiblement menys negatives que les de les tres comunitats autònomes en territori espanyol.

Taxa_d_atur_per_territoris-i-evolucio_ok

 

Fonts:
– Instituto Nacional de Estadística (INE) per a les dades de Catalunya, País Valencià i Illes Balears.
– Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) per a les dades de la Franja de Ponent (Aragó).
– Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE) per a les dades de Catalunya Nord.
– Departament d’Estadística del Govern d’Andorra per a les dades del Principat d’Andorra.
– Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per a les dades referents a L’Alguer