Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

“Els immigrants tindran avantatge a l’hora de demanar plaça escolar”. Així de contundent es mostra un dels titulars de portada d’Última Hora en l’edició d’avui.

Com és estrany –i probablement il·legal- que es concedeixi un avantatge a immigrants pel fet de ser-ho cal llegir la notícia per saber que en realitat es tracta que els alumnes classificats com a “Necessitats Específiques de Suport Educatiu” (NESE) tindran un punt extra en els criteris de la conselleria d’Educació a l’hora d’escollir centre per tal “d’afavorir-ne la redistribució”. Però per tal de justificar el titular el diari reforça en el subtítol que entre l’alumnat NESE “s’hi troben els nouvinguts”.

Ves a Verkami Anuari Mèdia.cat 2021

Cal entrar a llegir el text per a que el diari expliqui que com a NESE no només es classifica els estrangers –que és el que normalment s’entén per a “immigrants”- sinó “nouvinguts d’altres països o altres comunitats”.

En realitat, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de 5 de maig de 2011 defineix clarament quin alumne pot ser considerat com a NESE i per tant accedir a certes ajudes, inclòs aquest nou punt extra en la matriculació. El BOIB estableix que són aquells que tenen “trastorns greus de conducta o emocionals”; “dificultats específiques d’aprenentatge” causades per algun trastorn intel·lectual; “un desfasament curricular de dos cursos o més per condicions greus de salut o derivades de factors socio-econòmics”, o “una incorporació tardana al sistema educatiu”.

O sigui que en cap cas la definició de NESE inclou explícitament als immigrants, sinó que té en compte –com un factor més entre diversos- qualsevol persona que pel motiu que sigui s’incorpori tard al sistema educatiu balear. Així doncs, només els immigrants –“ d’altres països o altres comunitats”- que arriben a les Illes en el transcurs de la seva etapa educativa poden ser classificats com a NESE. Com també ho seran moltes altres persones nascudes a les Illes amb problemes de salut o emocionals o que per diferents motius siguin incapaces de seguir un ritme d’estudis normal.

Segons aquesta definició, Última Hora hagués pogut titular que “els repetidors tindran avantatge a l’hora de demanar plaça escolar” o que “els hiperactius tindran avantatge a l’hora de demanar plaça escolar” i en ambdós casos s’acostaria més a la veritat. Però en escollir posar el focus en els “immigrants” el diari no només enganya als seus lectors, sinó que promou un racisme sociològic, tal i com es pot comprovar llegint la majoria de comentaris que ha generat la notícia.