La revista Pueblos ha produït aquest documental que qüestiona la imatge homogènia de la dona brasilera que difonen els mitjans de comunicació, en critica el seu sedàs sexista i racista i en busca les raons econòmiques i socials.