Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Casas de Lázaro, a Albacete, on suposadament hi ha la sucursal d'una de les empreses demoscòpiques de La Razón

Durant el mes d’agost publicarem una investigació en tres parts sobre NC Report, l’empresa d’enquestes de La Razón, elaborat pel Col·lectiu Contrastant, dins el marc de col·laboració entre ambdós projectes.

Autor: Col·lectiu Contrastant

En aquest article explicarem el que hem pogut esbrinar de les empreses de les quals són sòcies úniques dues persones: el matrimoni format per José Antonio Lorente Ferrer i Adolfina Navarro Córcoles.

José Antonio Lorente és sociòleg. És qui analitza les enquestes de NC Report que encarrega i publica La Razón. El 2012 l’editorial Los Libros de la Catarata va publicar el seu llibre Crónica del cambio electoral en España de 2008 a 2012. És la cara visible d’una de les empreses que analitzarem i, per això, va participar en un debat sobre el bipartidisme a la IV Escuela de Verano de Izquierda Unida (2013).

En canvi, no hem pogut esbrinar els estudis d’Adolfina Navarro. Les vegades que l’hem trobada a Google mai no surt què ha estudiat, si és que ha fet cap carrera universitària. Val a dir que o bé com a Adolfina o bé com a Fina, Google ofereix resultats escassos. Tot i que s’ha de relativitzar la importància quantitativa de Google, cal remarcar que sorprèn la manca de presència en el cercador més utilitzat d’una persona l’empresa de la qual té una presència en l’esfera mediàtica. L’única relació amb activitats relacionades amb empreses demoscòpiques que hem trobat és l’acceptació com a sòcia de ple dret per AEDEMO (Asociación española de estudios de mercado, marketing y opinión) el 24 de novembre de 2010. Des d’un punt de vista públic, és una persona que no té cap notorietat. Ni ha escrit cap article d’opinió, ni ha publicat cap article o llibre, ni ha participat en cap acte que hagi tingut ressò mediàtic.

A continuació, farem una explicació breu de les empreses relacionades amb el matrimoni que estudiem. N’hem trobat quatre:

  1. Celeste-Tel SL
  2. Demo NCR SL (raó social que té el nom comercial NC Report)
  3. Demo Desenvolupament SL
  4. Lorente y Ferrer Asociados

A més, Iberconsulta estava vinculada a Celeste-Tel SL

Per entendre la relació entre aquestes empreses és útil saber que el matrimoni Lorente-Navarro té tres vivendes:

  1. Un pis a l’avinguda Primer de Maig, número 2, de Silla.
  2. Un pis a l’avinguda Joan Fuster, número 16, de Cullera.
  3. Una propietat al carrer Lugar Aldea Berro, 8, pedanía de Berro, municipi de Casas de Lázaro (Albacete).

Veurem la importància d’aquestes dades per entendre els vincles i les relacions entre diferents empresesl.

1. Empreses estudiades

1.1. Celeste-Tel SL

El soci únic d’aquesta empresa és José Ramón Lorente Ferrer. Les dades de l’empresa entren  en el Registre Mercantil de València el 2 de juny de 2000 i són publicades al BORME el 15 de setembre de 2000. És inscrita amb el codi 7320 de CNAE, és a dir, una empresa, l’objecte social de la qual és dedicar-se a fer estudis de mercat i fer enquestes d’opinió pública, i amb el SIC 7319, que té a veure amb serveis de publicitat.

José Ramón Lorente fou nomenat administrador únic el 4 de setembre de 2000 i el 15 de setembre el nomenament apareix al BORME. Posteriorment, el 27 de març de 2001, José Ramón Lorente va cessar i fou nomenada administradora única Adolfina Navarro Córcoles. El 18 de gener de 2011, però, Adolfina Navarro va cessar i José Ramón Lorente va tornar a ser-ne administrador únic. Com veurem més endavant, aquest canvi d’administrador únic no és casual.

El domicili social de l’empresa és el pis de Silla.

1.2. Iberconsulta

Com ja hem dit, Iberconsulta estava relacionada amb Celeste-Tel SL i va ser l’empresa que durant uns anys va fer les enquestes que publicava La Razón. No disposem de dades pròpies, però un internauta, que signa Javi, va publicar el 19 de març de 2007 a un comentari molt interessant, el contingut del qual a hores només és accessible a partir del que ell diu.

Aquest internauta assenyala que el domini d’aquesta empresa era http://www.iberconsulta.es i n’era titular Celeste-Tel SL El web va estar actiu entre el 14 de novembre de 2005 i el 14 de novembre de 2007, és a dir, dos anys. A més, Wayback Machine va fer vuit gravacions entre el 28 de març de 2007 i el 6 de gener de 2008. Això, però, no implica que Iberconsulta no existís abans del 14 de novembre de 2005 ni que pogués continuar existint durant un breu període després del 6 de gener de 2008.

1.3. Demo NCR SL

Aquesta empresa és la clau de la història. Des d’un punt de vista mediàtic és l’empresa demoscòpica que treballa per a La Razón després que Iberconsulta deixés de fer-ho. Cal recordar que NC Report és la marca comercial de Demo NCR SL.

Abans de continuar, cal fer notar que la sigla NCR remet a NC Report i que NC, al seu torn, remet a Navarro Córcoles, que és la sòcia única. L’empresa es constitueix el 7 de setembre de 2010, és inscrita el 29 de setembre de 2010 i el 8 d’octubre de 2010 apareix al BORME. El CNAE és el 7320, que fa referència als estudis de mercat i realització d’enquestes d’opinió pública, i el SIC és 7392, que està relacionat amb l’assessoria i les relacions públiques d’empreses.

L’administradora única de Demo NCR SL és Adolfina Navarro Córcoles, nomenada el 7 de setembre de 2010. Aquest nomenament explica que cessi com a administradora única de Celeste-Tel SL. Potser era una manera d’evitar que fos administradora única de dues empreses demoscòpiques i que es pogués establir fàcilment una relació entre Celeste-Tel SL i Demo NCR SL.

No és atzarós que Adolfina Navarro no fos sòcia d’AEDEMO mentre va ser administradora de Celeste-Tel SL i se’n faci un cop esdevé sòcia única de Demo NCR SL. Així, Navarro és sòcia de ple dret d’AEDEMO des de finals de novembre de 2010 i, segons consta en el BORME del 27 del mateix mes, cessa com a administradora única de Celeste-Tel SL el 18 de gener de 2011.

Pel que fa al domicili social, ja vam dir que és a l’edifici Milenio I, situat a l’avinguda Joan Fuster, número 16 planta 1 porta 2, que és propietat del matrimoni Lorente-Navarro. També vam explicar que en aquest pis no ens consta que hi hagi cap mena d’empresa.

1.4. Demo Desenvolupament SL

Demo Desenvolupament SL es constitueix i nomena un administrador únic el 27 de gener de 2008, és inscrita el 5 de març de 2008 i surt publicada al BORME el 17 de març de 2008. L’administrador únic de l’empresa és José Ramón Lorente Ferrer.

Quan comença a operar, el 7 de febrer de 2008, Demo Desenvolupament SL presenta una documentació amb el CNAE 4791, és a dir, una empresa que declara que vol dedicar-se al comerç a la menuda per correspondència o internet, amb el SIC 5961, que fa referència a venedors per correspondència. El 28 de maig de 2013, però, l’empresa presenta una inscripció per demanar un canvi d’objecte social, que és publicat al BORME 4 de juny de 2013. Així doncs, Demo Desenvolupament SL afegeix un objecte social nou i ara també ofereix serveis de publicitat i relacions publiques.

Aquesta empresa té el domicili social a l’avinguda Joan Fuster, número 16 planta 1 porta 2, de Cullera. Aquesta adreça és la mateixa on, oficialment, té el domicili social Demo NCR SL, és a dir, NC Report.

Demo Desenvolupament SL sol·licita el registre de la marca Iberland Food and Shop el 18 de desembre de 2012, però la marca queda en suspens el 19 de març de 2013. Tres setmanes abans, el 28 de febrer, havia sol·licitat la concessió d’una nova marca, Ibergranja Food and Shop, que és acceptada el 12 de març (expedient número M3065430). La nova marca es dedica a la gestió de negocis comercials, serveis de venda a la menuda i a l’engròs, fins i tot a través de la xarxa informàtica mundial, de productes alimentaris. Mesos més tard, Ibergranja Food and Shop compra el domini www.ibergranja.es, el qual és donat d’alta el 23 d’octubre de 2013.

Aquest web ofereix diferents productes (pernil ibèric, pernil de Terol, llom, llonganissa, cava valencià, vins, oli i vinagre). Per això, l’empresa estava inscrita al Registre d’Empresa de Venda a Distància del Ministeri d’Economia i Competitivitat de l’Estat espanyol amb el número 2012/1411/10/46/4/V.

No podem saber la incidència d’aquest web, però podem dir que Wayback Machine no tenia registrat el web fins que un membre de CONTRASTANT va demanar que la incloguessin el 16 de juny de 2014.

1.5. Lorente y Ferrer Asociados

Aquesta empresa no està inscrita en el Registre Mercantil. El director és José Ramón Lorente Ferrer, tot i que en el web corporatiu surt com a José Ramón Lorente y Ferrer. Val a dir que en lloc més hem trobat que aquest sociòleg i politòleg utilitzi la i grega per unir els cognoms.

El nom de l’empresa és Lorente y Ferrer Asociados i va adquirir el domini del web http://www.lorenteyferrerasesores.es el 7 de setembre de 2012. Segons que afirma, es dedica a l’assessoria, consultoria i anàlisis polítiques.

El web diu que l’adreça de contacte és el Paseo de las Delicias, número 30, 7a planta, de Madrid i el telèfon per contactar-hi és el 630967352, el mateix que tres empreses que vist anteriorment.

2. Aspectes remarcables

A continuació, assenyalarem diversos detalls que són interessants per entendre els vincles i els relacions entre les diverses empreses i el matrimoni Lorente-Navarro.

2.1. Telèfons compartits

A continuació mostrarem un quadre amb tots els telèfons relacionats amb les empreses estudiades:

Telèfons 961203072 961732380 689835022 630967352
Celeste-Tel SL X X
Iberconsulta X
Demo Desenvolupament SL X X
Demo NCR SL X
Lorente y Ferrer Asociados X
Casa X

Com es pot comprovar, el telèfon de casa del matrimoni Lorente-Navarro coincideix amb el telèfon que Celeste-Tel SL ofereix com el telèfon per contactar amb el seu departament d’enquestes. Ara bé, segons el web de Celeste-Tel SL, aquest departament d’enquestes és al Parque Tecnològico de Paterna, quan, de fet, el número de telèfon és el domicili particular del matrimoni Lorente-Navarro a Silla.

El mòbil d’Iberconsulta no coincideix amb els de les altres empreses. Cal tenir present que el blog El Sociólogo Irreverente, Pascual Serrano (2011) i Media.cat (2011) parlen d’un mòbil que, sens dubte, ha de ser aquest perquè no l’hem trobat enlloc més.

A més, hi ha un mòbil que comparteixen quatre empreses: Celeste-Tel SL, Demo NCR SL, Demo Desenvolupament i Lorente y Ferrer Asociados. En el cas de Demo NCR SL, no surt en cap cerca feta amb Google. De fet, al web de Demo NCR SL, no hi surt cap telèfon de contacte, com ja vam dir. Hem trobat aquest telèfon en el dipòsit de comptes de 2012 d’aquesta empresa.

El telèfon mòbil que comparteixen quatre empreses té una explicació: tres de les quatre empreses estan situades fora del municipi on viu el matrimoni Lorente-Ferre (Cullera i Madrid).

2.2.Apartats de correu

Hem trobat un apartat de correus, el número 257, que pertany a dues empreses, Demo NCR SL i Demo Desenvolupament SL, les dues situades en el pis que el matrimoni té a Cullera. En el primer cas, és una de les dues maneres de poder contactar amb NC Report.

2.3.Parque Tecnológico de Paterna

Segons el web de Celeste-Tel SL, té el seu departament d’enquestes al Parque Tecnológico de Paterna. Ara bé, no surt el carrer on és l’esmentat departament. En canvi, hi surt un apartat de correus (número 79) i un telèfon, que és el de la casa del matrimoni Lorente-Navarro a Silla.

A més, en el web del Parque Tecnológico de Paterna no consta Celeste-Tel SL com una de les empreses situades en aquest espai.

2.4. Sucursal de Celeste-Tel SL a Berro

En el dipòsit de comptes de 2012 consta que Celeste-Tel SL té una sucursal a Berro, al carrer Lugar Aldea Berro, 8. Berro és una pedanía de Casas de Lázaro (Albacete). L’adreça correspon a una propietat del matrimoni Lorente-Navarro.

Segons www.pueblos-espana.org, Berro té 20 habitants i el municipi de Casas de Lázaro supera per poc els 400.

Sembla estrany que una empresa demoscòpica tingui una sucursal, necessàriament relacionada amb l’objecte social de l’empresa, en un indret com Berro.

2.5. A qui factura les enquestes La Razón?

Com ja vam dir a l’article anterior, La Razón va publicar durant un llarg període enquestes fetes per NC Report, és a dir, la marca comercial de Demo NCR SL, quan l’empresa encara no estava constituïda. Recordem que Demo NCR SL es constitueix el 7 de setembre de 2010. A qui pagava, doncs, La Razón les enquestes que publicava?

2.6. Centres de trucades de NR Report

NC Report afirma en el seu web que:

NC REPORT utiliza en sus estudios la metodología telefónica y para ello cuenta con 2 centros de llamadas telefónicas, uno en España y otro en Portugal, que le permite llevar a cabo centenares de entrevistas a diario.

Segons el dipòsit de comptes de 2012, Demo NCR SL no realitza activitats internacionals.

2.7. NC Report té un director quan l’empresa no estava inscrita en el registre mercantil

A. Navarro signa el document Políticas y objetivos de calidad. A sota del nom i el cognom, hi apareix la paraula “Director”. El document està datat el 25 d’octubre de 2008 a València.

Ja hem vist, i era sabut, que A. Navarro és Adolfina Navarro. Per tant, en tot cas, seria directora. A més, el 25 d’octubre de 2008 l’empresa no estava constituïda, cosa que es va fer el 7 de setembre de 2010.

2.8. Celeste-Tel SL, Demo NCR SL i Demo Desenvolupament SL   comparteixen notari

L’afirmació que encapçala aquest apartat a hores d’ara pot semblar òbvia. Aquestes empreses comparteixen notari perquè els socis de cadascuna són matrimoni. El que passa és que aquesta relació personal no és coneguda. A més, hi ha altres detalls interessants.

José Ramón Lorente és el presentant dels tres dipòsits de comptes, tot i que, legalment, no té res a veure amb una de les empreses. Aquest fet no és il·legal, però mostra que hi ha una estreta relació entre les tres empreses.

A més, i sabent-ho és lògic, els tres dipòsits són presentats al mateix notari i el mateix dia, el 21 de maig de 2013.

Hi ha, però, un fet que sorprèn. Mentre que el notari dóna validesa a la signatura de José Ramón Lorente tot marcant la casella “Ser la que utiliza habitualmente y serme conocida”, en el cas d’Adolfina Navarro dóna validesa a la signatura marcant la casella “Habiendo sido reconocida en mi presencia por el autor”.

2.9. Demo Desenvolupament SL ven productes alimentaris

Sobta que una empresa amb el nom Demo es dediqui a la venda de pernils, caves, oli i vinagre. En aquest sentit, el nom del domini és més lògic: Ibergranja. Els productes que venen són de la Península Ibèrica i alguns s’elaboren a granges.

3. Conclusió

Tot el que hem explicat pot qüestionar, algunes vegades explícitament i d’altres implícitament, la credibilitat de Demo NCR SL (és a dir, NC Report) i, per tant, la fiabilitat de les seves enquestes. Com diem, no es tracta d’il·legalitats, sinó d’una qüestió formal, que pot afectar la confiança en la feina que duu a terme l’empresa estudiada.

Al proper article parlarem d’aquestes enquestes, concretament les del 2012.

Primera part: NC Report: ‘ubi est’?

En aquest article explicarem el que hem pogut esbrinar de les empreses de les quals són sòcies úniques dues persones: el matrimoni format per José Antonio Lorente Ferrer i Adolfina Navarro Córcoles. 

José Antonio Lorente és sociòleg. És qui analitza les enquestes de NC Report que encarrega i publica La Razón. El 2012 l’editorial Los Libros de la Catarata va publicar el seu llibre Crónica del cambio electoral en España de 2008 a 2012. És la cara visible d’una de les empreses que analitzarem i, per això, va participar en un debat sobre el bipartidisme a la IV Escuela de Verano de Izquierda Unida (2013).

En canvi, no hem pogut esbrinar els estudis d’Adolfina Navarro. Les vegades que l’hem trobada a Google mai no surt què ha estudiat, si és que ha fet cap carrera universitària. Val a dir que o bé com a Adolfina o bé com a Fina, Google ofereix resultats escassos. Tot i que s’ha de relativitzar la importància quantitativa de Google, cal remarcar que sorprèn la manca de presència en el cercador més utilitzat d’una persona l’empresa de la qual té una presència en l’esfera mediàtica. L’única relació amb activitats relacionades amb empreses demoscòpiques que hem trobat és l’acceptació com a sòcia de ple dret per AEDEMO (Asociación española de estudios de mercado, marketing y opinión) el 24 de novembre de 2010. Des d’un punt de vista públic, és una persona que no té cap notorietat. Ni ha escrit cap article d’opinió, ni ha publicat cap article o llibre, ni ha participat en cap acte que hagi tingut ressò mediàtic.

A continuació, farem una explicació breu de les empreses relacionades amb el matrimoni que estudiem. N’hem trobat quatre:

Celeste-Tel SL
Demo NCR SL (raó social que té el nom comercial NC Report)
Demo Desenvolupament SL
Lorente y Ferrer Asociados

A més, Iberconsulta estava vinculada a Celeste-Tel SL

Per entendre la relació entre aquestes empreses és útil saber que el matrimoni Lorente-Navarro té tres vivendes:

Un pis a l’avinguda Primer de Maig, número 2, de Silla.
Un pis a l’avinguda Joan Fuster, número 16, de Cullera.
Una propietat al carrer Lugar Aldea Berro, 8, pedanía de Berro, municipi de Casas de Lázaro (Albacete).

Veurem la importància d’aquestes dades per entendre els vincles i les relacions entre diferents empresesl.

1. Empreses estudiades

1.1. Celeste-Tel SL

El soci únic d’aquesta empresa és José Ramón Lorente Ferrer. Les dades de l’empresa entren  en el Registre Mercantil de València el 2 de juny de 2000 i són publicades al BORME el 15 de setembre de 2000. És inscrita amb el codi 7320 de CNAE, és a dir, una empresa, l’objecte social de la qual és dedicar-se a fer estudis de mercat i fer enquestes d’opinió pública, i amb el SIC 7319, que té a veure amb serveis de publicitat.

José Ramón Lorente fou nomenat administrador únic el 4 de setembre de 2000 i el 15 de setembre el nomenament apareix al BORME. Posteriorment, el 27 de març de 2001, José Ramón Lorente va cessar i fou nomenada administradora única Adolfina Navarro Córcoles. El 18 de gener de 2011, però, Adolfina Navarro va cessar i José Ramón Lorente va tornar a ser-ne administrador únic. Com veurem més endavant, aquest canvi d’administrador únic no és casual.

El domicili social de l’empresa és el pis de Silla.

1.2. Iberconsulta

Com ja hem dit, Iberconsulta estava relacionada amb Celeste-Tel SL i va ser l’empresa que durant uns anys va fer les enquestes que publicava La Razón. No disposem de dades pròpies, però un internauta, que signa Javi, va publicar el 19 de març de 2007 a un comentari molt interessant, el contingut del qual a hores només és accessible a partir del que ell diu.

Aquest internauta assenyala que el domini d’aquesta empresa era http://www.iberconsulta.es i n’era titular Celeste-Tel SL El web va estar actiu entre el 14 de novembre de 2005 i el 14 de novembre de 2007, és a dir, dos anys. A més, Wayback Machine va fer vuit gravacions entre el 28 de març de 2007 i el 6 de gener de 2008. Això, però, no implica que Iberconsulta no existís abans del 14 de novembre de 2005 ni que pogués continuar existint durant un breu període després del 6 de gener de 2008.

1.3.       Demo NCR SL

Aquesta empresa és la clau de la història. Des d’un punt de vista mediàtic és l’empresa demoscòpica que treballa per a La Razón després que Iberconsulta deixés de fer-ho. Cal recordar que NC Report és la marca comercial de Demo NCR SL.

Abans de continuar, cal fer notar que la sigla NCR remet a NC Report i que NC, al seu torn, remet a Navarro Córcoles, que és la sòcia única. L’empresa es constitueix el 7 de setembre de 2010, és inscrita el 29 de setembre de 2010 i el 8 d’octubre de 2010 apareix al BORME. El CNAE és el 7320, que fa referència als estudis de mercat i realització d’enquestes d’opinió pública, i el SIC és 7392, que està relacionat amb l’assessoria i les relacions públiques d’empreses.

L’administradora única de Demo NCR SL és Adolfina Navarro Córcoles, nomenada el 7 de setembre de 2010. Aquest nomenament explica que cessi com a administradora única de Celeste-Tel SL. Potser era una manera d’evitar que fos administradora única de dues empreses demoscòpiques i que es pogués establir fàcilment una relació entre Celeste-Tel SL i Demo NCR SL.

No és atzarós que Adolfina Navarro no fos sòcia d’AEDEMO mentre va ser administradora de Celeste-Tel SL i se’n faci un cop esdevé sòcia única de Demo NCR SL. Així, Navarro és sòcia de ple dret d’AEDEMO des de finals de novembre de 2010 i, segons consta en el BORME del 27 del mateix mes, cessa com a administradora única de Celeste-Tel SL el 18 de gener de 2011.

Pel que fa al domicili social, ja vam dir que és a l’edifici Milenio I, situat a l’avinguda Joan Fuster, número 16 planta 1 porta 2, que és propietat del matrimoni Lorente-Navarro. També vam explicar en l’anterior article que en aquest pis no ens consta que hi hagi cap mena d’empresa.

1.4. Demo Desenvolupament SL

Demo Desenvolupament SL es constitueix i nomena un administrador únic el 27 de gener de 2008, és inscrita el 5 de març de 2008 i surt publicada al BORME el 17 de març de 2008. L’administrador únic de l’empresa és José Ramón Lorente Ferrer.

Quan comença a operar, el 7 de febrer de 2008, Demo Desenvolupament SL presenta una documentació amb el CNAE 4791, és a dir, una empresa que declara que vol dedicar-se al comerç a la menuda per correspondència o internet, amb el SIC 5961, que fa referència a venedors per correspondència. El 28 de maig de 2013, però, l’empresa presenta una inscripció per demanar un canvi d’objecte social, que és publicat al BORME 4 de juny de 2013. Així doncs, Demo Desenvolupament SL afegeix un objecte social nou i ara també ofereix serveis de publicitat i relacions publiques.

Aquesta empresa té el domicili social a l’avinguda Joan Fuster, número 16 planta 1 porta 2, de Cullera. Aquesta adreça és la mateixa on, oficialment, té el domicili social Demo NCR SL, és a dir, NC Report.

Demo Desenvolupament SL sol·licita el registre de la marca Iberland Food and Shop el 18 de desembre de 2012, però la marca queda en suspens el 19 de març de 2013. Tres setmanes abans, el 28 de febrer, havia sol·licitat la concessió d’una nova marca, Ibergranja Food and Shop, que és acceptada el 12 de març (expedient número M3065430). La nova marca es dedica a la gestió de negocis comercials, serveis de venda a la menuda i a l’engròs, fins i tot a través de la xarxa informàtica mundial, de productes alimentaris. Mesos més tard, Ibergranja Food and Shop compra el domini www.ibergranja.es, el qual és donat d’alta el 23 d’octubre de 2013.

Aquest web ofereix diferents productes (pernil ibèric, pernil de Terol, llom, llonganissa, cava valencià, vins, oli i vinagre). Per això, l’empresa estava inscrita al Registre d’Empresa de Venda a Distància del Ministeri d’Economia i Competitivitat de l’Estat espanyol amb el número 2012/1411/10/46/4/V.

No podem saber la incidència d’aquest web, però podem dir que Wayback Machine no tenia registrat el web fins que un membre de CONTRASTANT va demanar que la incloguessin el 16 de juny de 2014.

1.5. Lorente y Ferrer Asociados

Aquesta empresa no està inscrita en el Registre Mercantil. El director és José Ramón Lorente Ferrer, tot i que en el web corporatiu surt com a José Ramón Lorente y Ferrer. Val a dir que en lloc més hem trobat que aquest sociòleg i politòleg utilitzi la i grega per unir els cognoms.

El nom de l’empresa és Lorente y Ferrer Asociados i va adquirir el domini del web http://www.lorenteyferrerasesores.es el 7 de setembre de 2012. Segons que afirma, es dedica a l’assessoria, consultoria i anàlisis polítiques.

El web diu que l’adreça de contacte és el Paseo de las Delicias, número 30, 7a planta, de Madrid i el telèfon per contactar-hi és el 630967352, el mateix que tres empreses que vist anteriorment.

2. Aspectes remarcables

A continuació, assenyalarem diversos detalls que són interessants per entendre els vincles i els relacions entre les diverses empreses i el matrimoni Lorente-Navarro.

2.1. Telèfons compartits

A continuació mostrarem un quadre amb tots els telèfons relacionats amb les empreses estudiades:
Telèfons     961203072     961732380     689835022     630967352
Celeste-Tel SL     X             X
Iberconsulta             X
Demo Desenvolupament SL         X         X
Demo NCR SL                 X
Lorente y Ferrer Asociados                 X
Casa     X

Com es pot comprovar, el telèfon de casa del matrimoni Lorente-Navarro coincideix amb el telèfon que Celeste-Tel SL ofereix com el telèfon per contactar amb el seu departament d’enquestes. Ara bé, segons el web de Celeste-Tel SL, aquest departament d’enquestes és al Parque Tecnològico de Paterna, quan, de fet, el número de telèfon és el domicili particular del matrimoni Lorente-Navarro a Silla.

El mòbil d’Iberconsulta no coincideix amb els de les altres empreses. Cal tenir present que el blog El Sociólogo Irreverente, Pascual Serrano (2011) i Media.cat (2011) parlen d’un mòbil que, sens dubte, ha de ser aquest perquè no l’hem trobat enlloc més.

A més, hi ha un mòbil que comparteixen quatre empreses: Celeste-Tel SL, Demo NCR SL, Demo Desenvolupament i Lorente y Ferrer Asociados. En el cas de Demo NCR SL, no surt en cap cerca feta amb Google. De fet, al web de Demo NCR SL, no hi surt cap telèfon de contacte, com ja vam dir. Hem trobat aquest telèfon en el dipòsit de comptes de 2012 d’aquesta empresa.

El telèfon mòbil que comparteixen quatre empreses té una explicació: tres de les quatre empreses estan situades fora del municipi on viu el matrimoni Lorente-Ferre (Cullera i Madrid).

2.2.Apartats de correu

Hem trobat un apartat de correus, el número 257, que pertany a dues empreses, Demo NCR SL i Demo Desenvolupament SL, les dues situades en el pis que el matrimoni té a Cullera. En el primer cas, és una de les dues maneres de poder contactar amb NC Report.

2.3.Parque Tecnológico de Paterna

Segons el web de Celeste-Tel SL, té el seu departament d’enquestes al Parque Tecnológico de Paterna. Ara bé, no surt el carrer on és l’esmentat departament. En canvi, hi surt un apartat de correus (número 79) i un telèfon, que és el de la casa del matrimoni Lorente-Navarro a Silla.

A més, en el web del Parque Tecnológico de Paterna no consta Celeste-Tel SL com una de les empreses situades en aquest espai.

2.4. Sucursal de Celeste-Tel SL a Berro

En el dipòsit de comptes de 2012 consta que Celeste-Tel SL té una sucursal a Berro, al carrer Lugar Aldea Berro, 8. Berro és una pedanía de Casas de Lázaro (Albacete). L’adreça correspon a una propietat del matrimoni Lorente-Navarro.

Segons www.pueblos-espana.org, Berro té 20 habitants i el municipi de Casas de Lázaro supera per poc els 400.

Sembla estrany que una empresa demoscòpica tingui una sucursal, necessàriament relacionada amb l’objecte social de l’empresa, en un indret com Berro.

2.5. A qui factura les enquestes La Razón?

Com ja vam dir a l’article anterior, La Razón va publicar durant un llarg període enquestes fetes per NC Report, és a dir, la marca comercial de Demo NCR SL, quan l’empresa encara no estava constituïda. Recordem que Demo NCR SL es constitueix el 7 de setembre de 2010. A qui pagava, doncs, La Razón les enquestes que publicava?

2.6. Centres de trucades de NR Report

NC Report afirma en el seu web que:

NC REPORT utiliza en sus estudios la metodología telefónica y para ello cuenta con 2 centros de llamadas telefónicas, uno en España y otro en Portugal, que le permite llevar a cabo centenares de entrevistas a diario.

Segons el dipòsit de comptes de 2012, Demo NCR SL no realitza activitats internacionals.

2.7. NC Report té un director quan l’empresa no estava inscrita en el registre mercantil

A. Navarro signa el document Políticas y objetivos de calidad. A sota del nom i el cognom, hi apareix la paraula “Director”. El document està datat el 25 d’octubre de 2008 a València.

Ja hem vist, i era sabut, que A. Navarro és Adolfina Navarro. Per tant, en tot cas, seria directora. A més, el 25 d’octubre de 2008 l’empresa no estava constituïda, cosa que es va fer el 7 de setembre de 2010.

2.8. Celeste-Tel SL, Demo NCR SL i Demo Desenvolupament SL   comparteixen notari

L’afirmació que encapçala aquest apartat a hores d’ara pot semblar òbvia. Aquestes empreses comparteixen notari perquè els socis de cadascuna són matrimoni. El que passa és que aquesta relació personal no és coneguda. A més, hi ha altres detalls interessants.

José Ramón Lorente és el presentant dels tres dipòsits de comptes, tot i que, legalment, no té res a veure amb una de les empreses. Aquest fet no és il·legal, però mostra que hi ha una estreta relació entre les tres empreses.

A més, i sabent-ho és lògic, els tres dipòsits són presentats al mateix notari i el mateix dia, el 21 de maig de 2013.

Hi ha, però, un fet que sorprèn. Mentre que el notari dóna validesa a la signatura de José Ramón Lorente tot marcant la casella “Ser la que utiliza habitualmente y serme conocida”, en el cas d’Adolfina Navarro dóna validesa a la signatura marcant la casella “Habiendo sido reconocida en mi presencia por el autor”.

2.9. Demo Desenvolupament SL ven productes alimentaris

Sobta que una empresa amb el nom Demo es dediqui a la venda de pernils, caves, oli i vinagre. En aquest sentit, el nom del domini és més lògic: Ibergranja. Els productes que venen són de la Península Ibèrica i alguns s’elaboren a granges.

3. Conclusió

Tot el que hem explicat pot qüestionar, algunes vegades explícitament i d’altres implícitament, la credibilitat de Demo NCR SL (és a dir, NC Report) i, per tant, la fiabilitat de les seves enquestes. Com diem, no es tracta d’il·legalitats, sinó d’una qüestió formal, que pot afectar la confiança en la feina que duu a terme l’empresa estudiada.

Al proper article, que publicarem demà, parlarem d’aquestes enquestes, concretament les del 2012.