Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Autora: Matilde Gordero

En 2009, un reportatge a El País sobre el sexe al carrer al barri del Raval de Barcelona va aixecar una gran polèmica. Aquest diari volia explicar la difícil convivència dels veïns amb el sexe al carrer a canvi de diners, però el debat va anar més enllà. Havia de publicar fotografies amb un contingut sexual tan explícit un diari “seriós” i “de referència”? Què aportava el material gràfic? La prostitució és il·legal? Es pot practicar al carrer? Què s’ha de fer amb les dones que l’exerceixen? La Policia les pot denunciar? Quin és el problema: que existisca el sexe de pagament, que siga visible o que ocupe portades? On és la veu de les dones protagonistes de les notícies?

Aquest és un dels exemples al qual es va fer referència el passat divendres, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la presentació de la guia sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Un cas tan present en l’imaginari col·lectiu va permetre il·lustrar la reflexió que ha portat a elaborar aquesta guia, i entendre per què són necessàries les recomanacions, que han impulsat l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC):

1-    Abordar el fenomen de la prostitució en tota la seva complexitat social.

2-    Diferenciar entre la prostitució exercida voluntàriament i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual o la prostitució forçada.

3-    Fer visibles les persones que es lucren i/o delinqueixen a través de la prostitució i els usuaris que la fan possible, traient del focus mediàtic les dones que l’exerceixen.

4-    Respectar la dignitat i la llibertat de les dones que exerceixen la prostitució i rebutjar els discursos que hi atempten.

5-    Evitar la reproducció de mites i/o estereotips sobre la prostitució.

6-    No banalitzar, ni fer sensacionalisme o apologia entorn de la prostitució.

7-    No relacionar la prostitució amb la delinqüència, la inseguretat i l’incivisme, evitant ubicar per defecte les notícies a la secció de successos.

8-    Utilitzar fonts d’informació especialitzades, donant veu i autoritat a les dones que exerceixen la prostitució.

9-    Respectar la decisió de les dones que exerceixen la prostitució sobre la difusió de la seva identitat i imatge. Evitar que puguin ser identificades en absència del seu consentiment.

10-    Fer un ús no sexista del llenguatge, tractant de manera equitativa els diferents subjectes implicats.

11-    Efectuar la rectificació de qualsevol informació errònia publicada.

12-    Promoure el paper dels gabinets de comunicació com a font d’informació específica per a la contextualització de les notícies.

13-    Oferir formació en matèria de gènere, prostitució i tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als i a les professionals de la comunicació i a estudiants de l’àmbit universitari.

14-    Impulsar la recerca i la difusió sobre el fenomen de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.

15-    Difondre aquestes recomanacions i fer el seguiment del seu impacte.

Per arribar a formular aquestes recomanacions, es va fer una anàlisi sobre la situació actual del tractament d’aquest fenomen als mitjans, que va mostrar que es tendeix a invisibilitzar el context social, polític i econòmic i les desigualtats de gènere que fan possible la prostitució. També que es posa l’accent en les dones i no en les màfies que es lucren. Sovint es vulnera drets de les dones, com ara el dret a la imatge, assenyala l’anàlisi, que també ha detectat que les protagonistes apareixen com a subjectes passius, i que se les vincula de forma automàtica amb la delinqüència.

La guia inclou el marc legal de la prostitució i un glossari. Ha comptat amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de l’Institut Català de les Dones, de la Policia de Catalunya i de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació. També han participat periodistes dels principals mitjans de comunicació de Catalunya.