En un breu vídeo, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) intenta explicar als menors que han de denunciar aquells continguts audiovisuals que considerin lesius, desagradables o incòmodes i quines eines virtuals tenen per tal de fer-ho més fàcil i assequible a tothom. Bé a través del web, bé amb una aplicació mòbil, qualsevol persona pot denunciar tots aquells continguts que considera inadequats per a menors.