Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Des de la Fundació Catalunya Fons apostem un any més per donar suport a l’Anuari Mèdia.cat dels Silencis Mediàtics, ja que aquesta és una eina que encaixa a la perfecció amb els nostres objectius funcionals, la defensa dels drets dels catalans, entre els quals s’inclouen, com dues cares de la mateixa moneda, la defensa del dret a la informació i la defensa de la llibertat d’expressió.

Cal destacar que l’Anuari se centra en l’àmbit dels Països Catalans, un marc territorial que, tot i compartir llengua i cultura, està separat per fronteres administratives de les quals es deriven silencis, ja que la major part de mitjans de comunicació se centren en el territori on estan ubicats. L’Anuari treu a la llum fets noticiables d’algun territori que han passat del tot desapercebuts en els altres espais del domini lingüístic. També dóna veu a un altre tipus de silenci: les informacions que queden fragmentades, sense visió de conjunt, perquè els informadors no han arribat més enllà de la frontera administrativa.

Ens trobem en un context de sobresaturació d’informació que paradoxalment no fa que estiguem ben informats. La immediatesa que permeten les xarxes socials i la necessitat dels mitjans convencionals de ser els primers a treure la notícia provoquen que les notícies publicades siguin inexactes, poc contrastades, o fins i tot que s’acabi fent “periodisme de tuits”, és a dir, elevant a la categoria de notícia el que en un context analògic no hauria passat de ser un comentari sense més transcendència. La sobreinformació també és, doncs, una manera de provocar silencis.

La manera de treballar els continguts de l’Anuari és tot el contrari d’això i retorna al que és l’essència del periodisme: la publicació d’informacions contrastades que han requerit un treball d’investigació o de tractament i anàlisi de dades.
L’Anuari ofereix un tipus de periodisme que pot partir d’una nota de premsa però que no consisteix a replicar-la, sinó que va més enllà. És un tipus de periodisme que no vol seguir l’agenda mediàtica, sinó que pretén introduir temes perquè formin part d’aquesta agenda.

Un punt fort de l’Anuari és el fet de col·laborar amb les facultats de periodisme per oferir als estudiants l’oportunitat d’elaborar i publicar un reportatge d’investigació amb el suport d’un tutor. Un cop més, una aposta per fer un tipus de periodisme amb un valor afegit.

Finalment, cal destacar que és un projecte en evolució constant, que cerca fidelitzar el lector tradicional i també els lectors més acostumats a obtenir la informació a través de mitjans digitals. l’Anuari ha apostat per traduir la informació en formats com ara les infografies, que permeten de condensar moltes dades en una imatge que és molt fàcil de difondre a través de les xarxes socials.

Si l’Anuari Mèdia.cat dels Silencis Mediàtics treu a la llum els temes que els mitjans de comunicació han obviat, o torna a posar el focus sobre aquells temes que ja no són de rabiosa actualitat, és perquè els lectors volen conèixer aquestes informacions i estan disposats a contribuir-hi per fer-ne possible la difusió.

El projecte de micromecenatge és una garantia de la independència de l’Anuari, que no ha de retre comptes a cap empresa, a cap govern ni a cap partit polític. És la garantia que no patirà cap ingerència que condicioni la selecció dels temes o el contingut final del reportatge. l’Anuari només es deu als lectors.