Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

L’existència dels consells comarcals és sovint posada en qüestió pels partidaris d’aprimar les administracions. Aquests organismes comparteixen en part els mateixos objectius que les diputacions: col·laborar i donar suport als ajuntaments. Segons dades recopilades per l’Anuari, els consells comarcals catalans van gestionar durant 2015 un pressupost global de 464 milions d’euros. La majoria dels seus membres, tots ells càrrecs electes dels diferents municipis de cada comarca, no perceben un salari per la seva tasca al consell, sinó que cobren dietes per assistència als plens i òrgans de govern. La xifra global de retribucions pot variar molt depenent del nombre de plens i reunions realitzades, però s’eleva a desenes de milers d’euros anuals. Un conseller del Consell Comarcal del Solsonès, un dels més modestos del país, cobra 45 € per assistir a un ple. A la presidència del Consell Comarcal del Barcelonès, que ara ostenta Francesc Josep Belver, li corresponen 1.500 € per cada plenari. Una quantitat que Belver, a més, combinaria amb el seu salari com a primer tinent d’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, que puja a 67.000 €. L’Anuari Mèdia.cat posa llum sobre les dietes a l’ombra dels consells comarcals.

Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Arran de la creació del nou Consell Comarcal del Moianès, han augmentat fins a 1.067 el nombre de consellers comarcals a Catalunya. Segons les dades de l’última anàlisi de la Fundació Pi i Sunyer (2014), el 85% d’aquests consellers no tenen reconeguda cap dedicació als consells. Això vol dir que una àmplia majoria reben indemnitzacions en forma de dietes per les tasques realitzades, independentment dels sous que puguin rebre dels seus ajuntaments respectius.

Les dietes rebudes per part dels consellers varien depenent del consell i de la freqüència de les reunions. En la majoria de casos, els plens del consell –on hi assisteixen tots els consellers de la comarca– es fan bimestralment (una reunió cada dos mesos), mentre que les juntes de govern –on hi assisteixen el president i els vicepresidents– se solen fer amb més freqüència. Mentre que en alguns consells, com el del Baix Penedès o el Gironès, les indemnitzacions per assistència a plens ascendeixen a 400 € o més per a cada conseller, al Solsonès o al Pla d’Urgell no arriben als 100 €.

En el cas dels presidents, la majoria tenen una dedicació parcial al consell, fet que permet que puguin tenir dedicació a altres institucions. Segons l’estudi de la Fundació Pi i Sunyer, la retribució mitjana d’aquests era de 37.000 € anuals al 2014. També n’hi ha que combinen el seu sou com a alcaldes o regidors del seu municipi amb una aportació en forma de dietes.

El president del Consell Comarcal del Barcelonès: dietes de 1.500 €

Un cas particular és el del Consell Comarcal del Barcelonès. El seu president, Francesc Josep Belver (PSC), rep un salari anual brut de 67.000 € com a primer tinent d’alcalde a l’Hospitalet de Llobregat. Belver completaria aquest sou amb les dietes del consell: 1.500 € per cada assistència als plens i per cada junta de govern, segons consta a la resolució publicada al Butlletí Oifial de la Província de Barcelona el 4 de desembre de 2015. La xifra, depenent de les sessions que es portin a terme, podria elevar-se als 24.000 € anuals. Tot i això, Belver no rep cap mena d’indemnització per assistència a les comissions informatives i a les juntes de portaveus. En l’acta de la sessió del Consell en què s’aproven els imports de les dietes de 2016, Belver afirma que els imports global per aquest concepte seran “un 25% inferiors a les de l’any 2015. Fonts del Consell han explicat a l’Anuari que “cap càrrec electe té retribucions per dedicació completa ni parcial”. Segons aquestes fonts, “el president pot arribar a percebre en total 7.500 euros bruts anuals per presidir les sessions del plenari i de la comissió informativa, i 16.500 euros bruts anuals per presidir les juntes de portaveus i la junta de govern”. Segons el Consell, “la dedicació s’estima entre les 35 i les 40 hores setmanals”.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat segueix la mateixa línia. Josep Perpinyà (PSC), president del consell, sumaria al seu sou d’alcalde de Sant Just Desvern –on rep una retribució anual de 50.000 €, segons consta a la web de l’Ajuntament– les dietes del consell comarcal: 595 € per cada sessió als plens, juntes de govern i juntes de portaveus. En total, depenent del nombre de reunions anual, la xifra podria elevar-se a un màxim de 15.000 €.

Perpinyà també és conseller de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els consellers de l’AMB cobren 265 € de dietes per l’assistència a cada ple. No és l’únic membre del consell comarcal del Baix Llobregat que, a part de tenir la seva feina al consell i ser alcalde o regidor del seu poble, ocupa cadira a l’AMB. Raquel Sánchez Jiménez (PSC), primera vicepresidenta del Consell i alcaldessa de Gavà, José Ángel Carcelén Luján (PSC), conseller i primer tinent d’alcalde a Sant Boi de Llobregat, i Xavier Paz Penche (PSC), conseller i regidor de Molins de Rei, també formen part del consell de l’AMB.

La presidenta del consell del segrià s’apuja el sou

Al global de Catalunya, les retribucions als càrrecs electes dels consells comarcals segueixen els mateixos paràmetres. A Ponent, destaca el Consell Comarcal del Segrià, on l’actual presidenta i alcaldessa d’Aspa, María José Invernón (CDC), ha incrementat el seu sou respecte de l’anterior president, i cobra 61.000 € anuals per exercir el càrrec amb dedicació exclusiva, amb la qual cosa s’ha convertit en la presidenta amb una de les retribucions més elevades. El Comú de Lleida va manifestar el seu desacord amb aquesta mesura, explicant que “l’equip de govern predicava l’estalvi, mentre s’apujava el sou”.

A les comarques gironines destaca el Consell Comarcal de la Selva, que té un dels pressupostos més elevats del país. La part del pressupost destinada als òrgans de govern (dietes, indemnitzacions i retribucions) va ser de 307.460 € el 2015, segons consta als mateixos comptes de l’organisme, als quals ha tingut accés l’Anuari. El president del consell, Salvador Balliu (CDC), explica que aquest consell és molt diferent de la resta, ja que “fem promoció econòmica, la gestió de la gent gran, la teleassistència, la recollida d’escombraries, el transport i menjador escolar i la depuradora, a més de molts altres serveis”. Balliu explica que “el consell comarcal dóna servei a les persones de la comunitat des que s’aixequen fins que se’n van a dormir, englobant tot un rang de competències molt ampli”.

A les comarques de Tarragona destaca el Consell Comarcal del Baix Penedès, que l’any 2015 va destinar 241.904 € a les indemnitzacions i retribucions dels membres de govern. Aquest consell destaca per les indemnitzacions per assistència als plens, que són compensades amb una de les quantitats més elevades actualment: 450 € per cada conseller. En el cas de la presidenta del consell, podria arribar a cobrar fins a 18.000 € anuals en dietes per assistència als diferents òrgans.

Un patró que es repeteix arreu del país

Hi ha un patró que es repeteix: com que cobrar dos sous públics seria incompatible, els regidors i alcaldes sovint trien: o sou de l’ajuntament i dietes del consell, o viceversa. Josep Cunillera (ERC), portaveu del partit al Consell Comarcal de les Garrigues, explica que “en algunes ocasions els alcaldes, en veure que no poden cobrar dos sous, decideixen cobrar el seu sou com a presidents del consell comarcal i, per altra banda, elevar les dietes per assistència als plens i les juntes dels ajuntaments”. Un mecanisme similar al que aplicava Carles Puigdemont quan era alcalde de Girona i diputat al Parlament: renunciar al sou de batlle però no a les dietes del consistori.

Ser president d’un consell comarcal, però, no és una tasca senzilla. Tal com apunta Josep Maria Puig, conseller d’ERC al Pla d’Urgell, “ser alcalde és molta feina, i si a sobre ho has de compaginar amb la feina de president del consell comarcal, la qual és molt representativa, les retribucions han de ser adequades a la feina que fas, tot i que no molt grans”.

La CUP és el partit que té una visió més crítica amb el funcionament actual dels consells. Molts dels seus membres van entrar en aquestes administracions arran de les darreres eleccions municipals. Marcel Vidal, conseller comarcal de la CUP a l’Urgell, afirma que el president del consell d’aquesta comarca “va acabar renunciant al salari que li pertocava com alcalde de Bellpuig”. D’aquesta manera “podia cobrar les dietes per assistència a plens i juntes de govern de l’ajuntament, fet que suposa molts més diners que cobrar el 10% de jornada que li restaria com a alcalde, ja que cobra un 90% de la jornada del consell”, retribuïda amb 45.334 € anuals. Arnau Gómez, conseller comarcal de la CUP al Baix Penedès, explica que “el que és greu és que les retribucions dels membres polítics del consell són en forma de dietes i no de salaris”.

Un pressupost global de 464 milions

El pressupost de cada consell comarcal i el nombre de consellers que en formen part varia depenent de la població, del territori i de les funcions que exerceixi. Per la part alta, destaquen els consells del Maresme i de la Selva, amb 33 consellers, que l’any 2015 van tenir una despesa de 28,8 i 25,4 milions d’euros, respectivament. Els consells que tenen entre 33 i 39 consellers, a les comarques més grans de Catalunya, tenen una mitjana de despesa de 14 milions d’euros. No obstant això, també hi ha excepcions, com el consell comarcal del Garraf que, a diferència dels altres, va tenir una despesa de 3,8 milions. Per altra banda, la mitjana de pressupost de les comarques amb menys població –integrades per 19 consellers– és d’uns 7 milions d’euros. Hi destacaria per la part alta el Bergued, amb 14,1 milions i, per la part baixa, el Consell de Terra Alta, amb un pressupost de 3,1 milions.

La major part dels ingressos provenen d’aportacions de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments de cada comarca, mentre que la major part de les despeses estan destinades als béns de servei –reparacions, transports, construccions– i al personal –càrrecs electes, funcionaris i personal laboral– del consell comarcal.

DADES DELS CONSELLS COMARCALS

consell comarcal

president

Dietes per assistència

al ple del Consell

consellers

Baix Llobregat

Josep Perpinyà i Palau (PSC)

595 € (president) /

132 € (consellers)

39

Barcelonès

Francisco José Belver Vallés (PSC)

1.500 € (president) /

280 € (consellers)

39

Vallès Occidental

Ignasi Giménez Renom (PSC)

90 €

39

Alt Empordà

Ferran Roquer i Padrosa (CDC)

200 €

33

Alt Penedès

Francesc Olivella Pastallé (CDC)

152 €

33

Anoia

Xavier Boquete i Sàiz (CDC)

500 € (president) /

190 € (vicepresidents i consellers)

33

Bages

Agustí Comas i Guitó (ERC)

227 €

33

Baix Camp

Joaquim Calatayud i Casals (CDC)

162 €

33

Baix Empordà

Joan Català Pagès (CDC)

250 €

33

Baix Penedès

Eva Maria Serramià Rofes (CDC)

450 €

33

Garraf

Gerard Figueras i Albà (CDC)

60 €

33

Gironès

Jaume Busquets i Arnau (CDC)

400 €

33

Maresme

Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CDC)

78 €

33

Osona

Joan Roca Tió (CDC)

54 €

33

Segrià

María José Invernón (CDC)

76 €

33

Selva

Salvador Balliu Torroella (CDC)

196 €

33

Tarragonès

Pere Virgili Domínguez (CDC)

383 €

33

Vallès Oriental

David Ricart i Miró (ERC)

95 €

33

Baix Ebre

Daniel Andreu Falcó (ERC)

175 €

25

Garrotxa

Joan Espona i Agustín (CDC)

280 €

25

Montsià

M. Carme Navarro Balada (ERC)

180 €

25

Alt camp

Joan M. Sanahuja i Segú (CDC)

291 €

19

Alt Urgell

Jesús Fierro i Rugall (CDC)

70 €

19

Alta Ribagorça

Josep Lluís Farrero Moyes (CDC)

50 €

19

Berguedà

David Font Simon (CDC)

19

Cerdanya

Ramon Moliner i Serra (CDC)

75 €

19

Conca de Barberà

Josep Pijoan i Farré (UNIC-FIC)

125 €

19

Garrigues

Antoni Villas Miranda (CDC)

94 €

19

Moianès

Dionís Guiteras Rubio (ERC)

19

Noguera

Concepció Cañadell i Salvia (CDC)

100 €

19

Pallars Jussà

Constantí Aranda Farrero (CDC)

170 €

19

Pallars Sobirà

Llàtzer Sibís Goset (CDC)

19

Pla d’Urgell

Josep M. Huguet i Farré (CDC)

60 €

19

Pla de l’Estany

Jordi Xargay i Congost (CDC)

200 €

19

Priorat

Joan Carles Garcia Vaqué (CDC)

50 €

19

Ribera d’Ebre

Gemma Carim i Gironès (CDC)

285 €

19

Ripollès

Joan Manso i Bosoms (CDC)

198 €

19

Segarra

Xavier Casoliva i Pla (ERC)

165 €

19

Solsonès

Sara Alarcón i Postils (ERC)

45 €

19

Terra Alta

Carles Luz i Muñoz (CDC)

100 €

19

Urgell

Salvador Bonjoch i Guim (CDC)

111 €

19