Aquest article va ser publicat fa més d'un any. La informació que hi apareix fa referència a la data de publicació.

Quanta gent en fa? Quants diners desvien aquests ciutadans cap a entitats que treballen per la pau i per ajudar refugiats? Sabem que des del 1982 hi ha objectors de consciència fiscal a l’Estat espanyol. Qui són? Vells pacifistes, insubmisos, nous antimilitaristes, anarquistes? Es pot estirar del fil, tindríem una informació inèdita oportuna durant el període de la declaració de la renda. Hisenda no ha perseguit l’objecció fiscal escrupolosament fins ara. Hi ha pocs casos que hagin acabat als jutjats i, per tant, s’ha tornat una desobediència civil sorda. La darrera notícia que en tenim és d’un grup de cinc objectors valencians als quals Hisenda els ha reclamat els diners desviats durant anys.

Si el 1985 es va crear la primera xarxa d’objecció fiscal a l’Estat Espanyol portem 32 anys de campanya. La xarxa elabora un cens i les últimes dades són del 2015: 647 persones van descomptar el percentatge real destinat a despesa militar o bé una quota fixa (habitualment 100 euros) dels pressupostos generals de l’Estat a projectes solidaris i socials. 194 d’aquestes —el gruix més important— ho van fer a Catalunya, al País Valencià, 82 i a les Illes Balears, 1. En conjunt, a l’Estat, aquell any van desviar 92.514 euros de l’impost de la renda. Els objectors fiscals calculen que des de l’inici han desviat 600.000 euros a projectes socials, solidaris o de lluita per la pau i la desmilitarització. És una xifra petita, tot i que molts objectors són anònims, no són comptabilitzats i podria pujar una mica més.

Certament una xifra irrisòria si la posem al costat de la despesa militar anual. Els pressupostos generals del 2017 assignen 5.758 milions d’euros al Ministeri de Defensa més 1.818 milions d’euros addicional a la compra d’armament [vegeu informació de El Periódico]. La partida militar augmenta un 32%, el Govern espanyol diu que vol dedicar el 2% del PIB en una dècada, els objectors fiscals asseguren que ja dedica més de l’1,6%. El pressupost espanyol en defensa és el que més s’acosta a la quantitat que destinen els països de la Unió Europea, mentre que en educació, salut i cooperació al desenvolupament resta a la cua d’Europa.

Els governs espanyols des de la represa democràtica han obviat el debat sobre la despesa militar, sovint apareix maquillada. El Govern Espanyol va fer l’any passat una operació de compra de 30.075 milions d’euros a Programes Especials d’Armament a pagar del 2016 al 2030. Són decisions polítiques que comprometen la ciutadania i el futur del país. L’objecció fiscal té recorregut com moviment de sensibilització social. L’any vinent tindrem una nova oportunitat periodística per explicar-ho durant la campanya de la declaració de la renda.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.