Home, gai i jove: la imatge del col·lectiu LGBTI als mitjans

Aquest informe analitza 319 peces informatives dels mitjans escrits més llegits a Catalunya per determinar quines fonts informatives s’hi utilitzen, com es visibilitza la diversitat interna del col·lectiu LGBTI i a quins temes específics es vincula.