La violència que ve després de la violència masclista

Comissaries de policia, centres sanitaris, tribunals o psicòlegs reprodueixen actituds endèmiques de violència masclista institucional en atendre les dones víctimes, perpetuades per professionals mancats de formació específica.