El valencià als mitjans, més enlla d'À Punt Mèdia

La televisió pública ha de ser un pilar central en la promoció de la llengua, però hauríem de ser més ambiciosos i crear també polítiques o estructures perquè hi hagi molts més mitjans en valencià.