Després d’analitzar més de 3.000 articles periodístics, la Red Acoge aconsella als informadors donar veu al migrant, evitar-ne la criminalització i moderar l’ús de fonts oficials.

Comunicar de forma correcta el fenomen de la migració no és assumpte intranscendent. Un informe recent ha analitzat 3.062 peces periodístiques (des del febrer fins a l’octubre de 2020) i ofereix algunes conclusions que no haurien de passar desapercebudes a cap professional que pretengui exercir el seu treball fugint de la deshumanització de les persones migrants. Més del 80% de les peces avaluades no donen veu als protagonistes, un terç dels titulars conté tints sensacionalistes o un llenguatge inadequat i en més de la meitat no s’utilitza la paraula “persona”.

De quina manera comuniquem la migració? Quins estereotips i prejudicis generen els mitjans de comunicació a l’hora d’abordar el fenomen migratori? Quina força té la imatge per transmetre el que ha passat? Quina és la importància del llenguatge en els textos periodístics al voltant de la creació d’un relat? L’informe Inmigracionalismo 8, impulsat per la Red Acoge, respon aquestes i moltes altres preguntes. El detallat document mostra les conclusions recollides després de l’anàlisi de 2.055 articles de mitjans amb tirada a l’Estat espanyol i 1.007 de tirada autonòmica. En total, 22/2 monitoritzats durant 260 dies.

“La influència social dels mitjans de comunicació, la seva capacitat de conformar i fixar idees en l’imaginari col·lectiu i l’ampli protagonisme discursiu que ocupen les migracions són factors que ens exigeixen mantenir una mirada crítica cap al tractament mediàtic d’aquest tema. L’objectiu és contribuir a la millora i al fet que els mitjans exerceixin la seva responsabilitat com a agents socialitzadors “, relaten convençuts des de la Red Acoge. Aquesta organització, que porta tres dècades treballant en la defensa dels drets i l’atenció de les persones migrants i refugiades, llança algunes dades que permeten tenir una perspectiva completa de l’assumpte, ja que des del 2014 s’han analitzat més de 27.000 informacions sobre migració.

“Atès que els mitjans, a través de la seva representació i anàlisi de la realitat, contribueixen a fixar determinades idees i generar relacions concretes, resulta fonamental mantenir una mirada crítica cap a la manera en la qual mostren o representen la realitat migratòria”, addueixen des de la organització promotora de l’informe. Els mitjans, expliquen, són transmissors de valors, per això aquest tipus d’anàlisi és tan important.

En l’estudi s’han investigat peces informatives de 22 capçaleres, tant nacionals com autonòmiques. A saber: ABC, Deia, Diario de Burgos, El Correo de Burgos, El Confidencial, El Faro de Ceuta, El Mundo, La Vanguardia, El País, Público, Rioja2, eldiario.es, El Español, InfoLibre, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, El Progreso, La Razón, El Levante, Las Provincias, El Periódico i La Opinión de Murcia. El temps d’avaluació ha tingut una durada de vuit mesos i mig, des de l’1 de febrer de l’any 2020 fins al 15 d’octubre de el mateix any.

La imatge

L’experiència de la Red Acoge en aquest tipus d’anàlisi els ha permès centrar-se en diverses estratègies discursives ja identificades amb antelació. Aquestes són: ús de la imatge, ús del llenguatge, ús de les fonts i elecció de la temàtica.

“Les imatges tenen una gran força descriptiva i icònica i el seu ús pot produir efectes a nivell cognitiu, alterant la percepció de l’audiència receptora de la informació”. Amb aquesta premissa, a Inmigracionalismo 8 s’estima que del total d’informacions analitzades, 1.363 feien un bon ús del recurs gràfic, 366 no comptaven amb cap imatge i 333 ho feien de forma incorrecta. Entre aquestes últimes, els aspectes que més destaquen són no preservar la dignitat de les persones, així com la descontextualització i criminalització de fet o realitat mostrats; sense oblidar que 73 eren fotografies de menors sense respectar el seu dret a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

El llenguatge

L’informe identifica un ús correcte del llenguatge en 1.376 informacions, i incorrecte o millorable en 1.686 (un 55,06%).

“S’han quantificat 539 informacions que utilitzen un llenguatge metafòric / alarmista / bel·ligerant. En 175 s’utilitza la paraula il·legal per referir-se a les persones migrants o a les migracions. En 1.573, s’anteposa la condició administrativa a la condició de persones, obviant o ometent aquesta paraula en la construcció de la informació”, exposen en el document.

Si el titular és un dels elements fonamentals a l’hora de transmetre la informació, sobretot en uns temps en què la immediatesa i el retuit ràpid manen, l’informe estableix que 994 són inadequats o sensacionalistes. Ja en el cos de el text, “resulta imprescindible que els mitjans desterrin l’ús de termes com onada, allau, col·lapse o assalt, que es constitueixen al seu torn com un factor criminalitzador, en emprar l’exageració per posar més èmfasi o provocar un major efectisme al lector”.

L’ús del terme il·legal ha disminuït fins a arribar al 5,71% de les informacions analitzades, però cal recordar que la seva utilització s’hauria circumscriure sempre a accions o coses i mai a persones. Quan s’utilitza com a substantiu o adjectiu, es criminalitza la persona a la qual fa referència, en lloc de referir-se a una situació administrativa concreta, cosa que, segons l’informe, també és deshumanitzador. Per altra banda, un 51,37% de les informacions avaluades no utilitzen la paraula “persona”, “relegant la condició humana de les persones migrants a una freda i deshumanitzadora condició administrativa”.

Les fonts utilitzades 

Si un periodista val el que valen les seves fonts, el mateix passa amb les seves informacions. Citant Rodríguez Rey, “els senyals d’identitat del bon periodisme es troben en la capacitat de contextualitzar les informacions, aportar dades, generals i particulars, comparatives i evolutives, que donin sentit i significat i permetin la comprensió del tema i l’aproximi al lector com a ciutadà. I tot això està relacionat amb les fonts”.

D’aquesta manera, les fonts més utilitzades pels professionals de la comunicació són, majoritàriament, institucionals o polítiques, arribant fins a les 2.170 (70,86%), després, aquelles procedents d’organitzacions de la societat civil (715, és a dir, el 23,35%), i després, les policials o militars (611, un 19,95%). Les fonts migrants arriben al 18,61%, és a dir 570; i finalment, les fonts expertes (237, fet que suposa un 8,91%). Així doncs, “s’observa una preeminència clara del que habitualment es denomina fonts oficials, i es releguen les fonts de persones migrants, cosa que implica el seu silenciament en la informació sobre migració”, ja que un 81,3% de les informacions no comptava amb testimonis de persones migrants.

L’enfocament dels continguts 

Pel que fa a l’elecció de la temàtica i l’enfocament, l’informe desglossa que, de totes les notícies analitzades, 719 es corresponien amb temàtiques relacionades amb política migratòria (23,48%); 507 amb fluxos migratoris d’entrada a Europa (16,55%); 348 amb salvament marítim de persones migrants (11,36%); 295 amb protecció internacional i refugi (9,63%); 289 amb drets humans (9,43%); 190 amb fets delictius (un 6,20%); 171 amb economia i demografia (5,58%); 139 amb infància migrant sense acompanyament adult a Espanya (4,53%); 99 amb gènere (3,23%); 85 amb altres fluxos migratoris (2,77%), i 220 amb altres temàtiques no categoritzades en la investigació (7,18%), sent la principal la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

La deshumanització és el factor clau dels més de tres milers d’informacions avaluades. “Aquesta realitat sobre el tractament mediàtic de les migracions ha d’avançar cap al reconeixement de la humanitat nuclear d’aquesta realitat. Per a això, és imprescindible que dinàmiques arrelades en els propis mitjans es dilueixin i donin pas a noves pràctiques i perspectives en la informació sobre migració, prestant més atenció al context, humanitzant el llenguatge i l’enfocament, i mostrant la diversitat real que mostra la fotografia de les migracions actualment “, conclouen a Inmigracionismo 8.

Article publicat originalment a La Marea (en castellà).

La manca de temps, de recursos i de diversitat, el còctel que crea discursos discriminatoris a les redaccions