Article publicat originalment a Nosaltres La Veu.

L’exdirectora de Las Provincias, María Consuelo Reyna, rep una dotació econòmica de 12.020 euros anuals amb caràcter vitalici des que el 1999 va ser guardonada amb la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural.

Reyna va rebre el guardó el 1999 de mans d’Eduardo Zaplana «en atenció a la seua contribució a la cultura valenciana». En el decret signat per l’aleshores president popular de la Generalitat s’exposa que Reyna «ha exercit el periodisme al llarg de tres dècades al diari Las Provincias i n’ha ocupat la direcció durant els últims anys». A més, «en la dilatada trajectòria professional s’ha distingit per ser un referent de les inquietuds i aspiracions de la societat valenciana» i «ha sigut una de les primers dones a dirigir un diari en la premsa espanyola».

Aquest dilluns, el professor i escriptor Josep Daniel Climent ha publicat a Twitter una foto de la partida dels pressupostos de la Generalitat del 2021 en què figura la relació de beneficiaris d’aquesta línia nominativa (Tom II, secció 09, servei 03, programa 452.10, anex ). En total, 156.260 euros. Climent s’ha referit a l’article sobre l’exdirectora de Las Provincias que Francesc Viadel va publicar en Nosaltres La Veu la setmana anterior i ha lamentat aquesta retribució: «Quina tristesa vore com els pressupostos 2021 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la recompensen amb 12.020 euros».

Segons el decret 35/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es va crear la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, el guardó està destinat a «aquelles persones, entitats o institucions que siguen creditores d’aquesta, per raó del seu treball o de la demostrada dedicació a l’estudi, defensa o promoció de la cultura valenciana». L’article quart publicat llavors deia que «la concessió comportarà una dotació econòmica d’un milió cinc-centes mil (1.500.000) pessetes anuals, que amb caràcter personal i intransferible, serà de benefici vitalici, i començarà a percebre’s des de l’any següent a la seua concessió».

Una quantitat que el 2003 es va modificar a fi d’especificar que la concessió «comportarà per a les persones físiques, una dotació econòmica de dotze mil vint euros i vint-i-quatre cèntims (12.020,24 e) anuals, que, amb caràcter personal i intransferible, serà de benefici vitalici i començarà a percebre’s des de l’any següent a la seua concessió».

El decret 194/2011, de 16 de desembre, hi va introduir una altra modificació que suprimia l’article 4. Tanmateix, una disposició transitòria diu: «La present modificació s’aplicarà a les Distincions de la Generalitat al Mèrit Cultural que es concedisquen a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret. Les persones físiques que tenen concedida la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural d’acord amb la normativa anterior continuaran percebent anualment, i amb caràcter vitalici, la dotació econòmica establida en aquella».

Aquesta modificació per suprimir la retribució econòmica pretenia generalitzar el caràcter honorífic de la resta de distincions que concedeix el Consell amb motiu de la celebració del 9 d’octubre, ja que comporta percepció econòmica.

Així, doncs, des de llavors i fins ara, hi ha tretze persones que es beneficien de la línia nominativa «Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural». Tretze persones entre les quals trobem el prestigiós científic, Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i president del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolia (València, 1923); el catedràtic d’Historia Moderna a la Universitat de València, especialista en la Il·lustració, Antonio Mestre Sanchis (Oliva, 1933); els artistes Manolo Valdés (València, 1942), Miquel Navarro (Mislata, 1945), Ignacio Bayarri Nassio (València, 1932) i Juan Ripollés Ripo o Beato Ripo (Alzira, 1932); el poeta i últim Premi Cervantes, Francisco Brines (Oliva, 1932); la investigadora, historiadora de la ciència i la bibliometria, i introductora a l’estat espanyol de la ensenyança universitària de la Documentació mèdica, María Luz Terrada Ferrandis (València, 1933); l’artista faller Vicente Luna (València, 1925), el físic i catedràtic, especialitzat en física de partícules, José Bernabeu Alberola (Mutxamel, 1945), i l’exdirectora de Las Provincias María Consuelo Reyna (València, 1944).