Hem d’aprendre a conviure amb el foc. Aquesta és segurament la conclusió principal de la jornada per a periodistes organitzada pel Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla i la Fundació Pau Costa i amb la col·laboració de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya en el marc de l’exposició Jugar amb foc del mateix museu. Una mostra que té l’objectiu de crear espais de reflexió, de coneixement i de confiança i generar debats al voltant de la gestió del món rural, el paisatge i els incendis amb l’ambivalència que protagonitza el foc, a través dels llenguatges artístics.

Darrere de cada incendi hi ha un drama que amaga un problema social, econòmic, urbanístic i d’emergència climàtica, i els professionals de la informació tenim el repte de fugir de l’espectacularitat de les flames per començar a construir un relat que ajudi, en la mesura del possible, a crear paisatges més resilients i a combatre falsos mites lligats als incendis. A tall de conclusió de la jornada, presentem alguns reptes:

Difondre l’ecologia i la cultura del foc

La Mediterrània ha conviscut sempre amb el foc i els incendis forestals han estat a l’ordre del dia, sent una pertorbació natural. Partint d’aquesta premissa i de l’estudi de l’ecologia del foc de cada ecosistema, els bombers prenen decisions per tal de minimitzar els efectes dels grans incendis forestals: “Haurem de sacrificar una part del territori per protegir-ne una altra”, subratllava el sotsinspector dels GRAF dels Bombers a Tarragona, Jordi Castellví. Així doncs, cal explicar a la població que els incendis són com la pluja, inevitables, i que caldrà gestionar els nostres boscos de manera preventiva realitzant treballs de gestió forestal, cremes prescrites, o fomentant la silvopascicultura per tal de reduir el sotabosc. D’aquesta manera, s’aconsegueix modelar el paisatge per crear “circuits” per on pugui “córrer” el foc controladament en cas d’incendi. Els boscos densos, plens de combustible (vegetació), són difícils de salvaguardar.

A més, hi ha incendis que són beneficiosos per a l’ecosistema com a elements regeneradors i protectors en un futur. Cal impulsar la cultura del foc molt associada al món rural, però no tant a una bona part de la societat que encara el veu com una amenaça.

Els grans incendis forestals i l’emergència climàtica, a l’agenda

A les portes de la temporada de grans incendis, els periodistes s’afanyen a publicar temes sobre els focs, però la campanya forestal s’ha desestacionalitzat a causa de l’emergència climàtica: “L’octubre del 2020 es van fer més sortides que al juliol i el balanç final es va tancar al novembre”, explicava un altre sotsinspector de la Unitat Tècnica GRAF de Bombers, Edgar Nebot. En aquest sentit, cal fer un lloc a la qüestió de la gestió del paisatge i dels incendis en l’agenda mediàtica i que no desaparegui fora dels mesos de la campanya d’estiu perquè l’emergència climàtica ha vingut per quedar-se, malauradament.

La comunicació del risc

El risc zero, per molt de control tècnic i tecnològic, no existeix i per tant no s’ha de generar una falsa sensació de seguretat; cal aconseguir la col·laboració i la complicitat social. Aquí hi ha diverses qüestions que caldria posar sobre la taula informativament perquè la societat disposi d’eines a l’hora de prendre decisions. Per exemple, l’urbanisme proper a una zona forestal és vulnerable, més encara si no té un espai d’autoprotecció. En la mateixa línia, i en un moment de massificació dels parcs naturals, cal que la ciutadania prengui consciència sobre el risc que suposa un acte tan normalitzat com fer un pícnic en mig d’un bosc, per exemple. Els bombers, en segons quin tipus de bosc i les condicions meteorològiques, “no podran assegurar el rescat de les persones que puguin quedar atrapades en un incendi”, tal com advertien els dos sotsinspectors durant la jornada.

Jordi Castellví, sotsinspector dels GRAF dels Bombers a Tarragona, a la jornada de dijous. Foto: Museu de la Vida Rural.

Jordi Castellví, sotsinspector dels GRAF dels Bombers a Tarragona, a la jornada de dijous. Foto: Museu de la Vida Rural.

Propiciar un canvi cultural

El despoblament rural del darrer segle té conseqüències directes sobre els boscos i el risc d’incendi. Els mitjans de comunicació han de ser uns aliats a l’hora de propiciar un canvi cultural que posi en valor el món rural i doni a conèixer projectes que ajuden a gestionar la massa forestal. Per exemple, explicant iniciatives com Ramats de Foc de la Fundació Pau Costa o promocionant el consum de productes forestals com fusta, llenya o biomassa o els aliments produïts per agricultors i pagesos que treballen al camp i que permeten mantenir un mosaic agrari que dificulta la propagació en cas de grans incendis. La responsable de comunicació de la Fundació Pau Costa, Mariona Borràs, destacava que “tots som part de la solució i som peces claus per a combatre aquests grans incendis forestals i aprendre a conviure amb el foc”.

Combatre la immediatesa en el moment d’un incendi

La cap de comunicació de Bombers, Núria Iglesias, apunta que en el moment de l’emergència anem cap a la retransmissió en directe dels incendis i això és “insostenible”, qualificava. “Quan hi ha una columna de fum i els bombers encara estan sortint del parc, no sabem si cremen geranis o palmeres”, afegia irònicament. Així doncs, cal apostar per una cobertura més reposada i no tant sensacionalista, que respongui preguntes, amb un relat constructiu. Perquè, a més a més, els incendis cada vegada costaran més d’extingir i duraran dies. Caldrà passar del concepte “extinció” al de “gestió” perquè qüestions com la meteorologia, el combustible o la topografia condicionaran la capacitat per apagar el foc. Per tant, més que mitjans i aigua, caldrà estratègia.