El preu de la llum fa tres mesos i mig que és notícia pràcticament cada dia. El preu mitjà de la llum, que canvia diàriament, fa setmanes que està disparat. I al juny es va començar a aplicar la nova tarifa del rebut de l’electricitat, que implica que es pagui més o menys en funció de l’hora en què es fa servir. En aquest context d’increments a l’alça, el govern espanyol va aprovar finalment aquest dimarts diversos canvis per reduir la factura de la llum. Però com en parlen els mitjans, de tot plegat? On posen el focus? S’està incidint prou en les raons de fons?

La manera d’informar sobre el preu de la llum és clau per diverses raons. Fer saber els canvis de tarifa és necessari com a informació de servei i explicar la tendència a l’alça del preu de l’electricitat permet ser conscients d’una problemàtica que afecta les butxaques de tothom. Però centrar-se només en això pot desviar l’atenció de qüestions sobre els perquès dels increments, com s’ha arribat a aquesta situació, qui s’està beneficiant d’aquestes pujades sobtades i quines conseqüències a mig termini pot tenir tot plegat.

Proposem 5 reflexions sobre la cobertura periodística del preu de la llum. 

1. El bucle de quan és més barat posar rentadores

La nova factura de la llum que es va aprovar al juny incorporava una novetat molt significativa: franges horàries diferents que fan variar el preu de la llum en funció de l’hora en què es fa servir. Com que el canvi condiciona les hores en què es fan servir els electrodomèstics que més gasten, durant molts dies al juny vam llegir moltes informacions subratllant les hores en què era millor posar rentadores o planxar. 

Si bé és cert que això permetia aterrar els canvis de la factura al dia a dia de la gent facilitava una informació de servei necessària, també es corria el perill de reduir els canvis en la factura a una anècdota. Insistir en els consells va fer que al juny tothom tingués més o menys clar quan posar la rentadora per estalviar al rebut de la llum, però no tant per què es penalitzava posar-ne una a mig matí.

Alhora, els titulars amb les hores en què era més barat posar segons quins electrodomèstics permetien generar clics fàcils i simplificar un canvi molt més complex.

2. El perill de repetir cada dia rècords històrics

És una evidència que en els últims mesos el preu de la llum s’ha disparat. L’electricitat és més cara que mai i això s’ha d’explicar. Però sentir a parlar cada dia de “nou rècord històric” pot acabar sent contraprudent. Som capaços de retenir cada dia a quant va el quilowatt/hora? O ens passarà l’efecte contrari i deixarem d’assimilar una dada que ens hauria d’alarmar, com ha passat en altres moments, com amb el nombre de contagis per la covid?

3. Posar el focus en les raons de fons 

En la cobertura de les anades i vingudes amb el preu de la llum i les diverses conseqüències que se’n deriven, val la pena posar el focus en desgranar com funciona realment el preu de la llum i per quin motiu està passant el que està passant. 

Si bé al mes de juny la majoria de mitjans se centraven en explicar els canvis sense entrar del tot en aquestes qüestions, a partir de l’estiu trobem bons exemples en aquest sentit en diversos mitjans. En aquest article a El Periódico i en aquest vídeo a TV3 es busquen les raons per les quals els preus estan disparats, i a l’ARA aquesta setmana s’explicava per què la llum és més cara a Espanya que a la resta de països europeus.

4. Els interessos de les elèctriques i la responsabilitat política

Què hi ha al darrere d’aquests increments continuats? El rebut de la llum es dispara, però a qui beneficia tot plegat? Qui s’aprofita d’aquests increments? Grans empreses energètiques com Endesa o Iberdrola van mutiplicar beneficis l’últim any. En què s’inverteixen aquests beneficis? Són qüestions que també val posar la pena sobre la taula.

I a tot això, què hi pot fer el govern? Després de mesos en què semblava que no hi havia cap manera d’incidir-hi, finalment aquest dimecres el govern espanyol va aprovar canvis per aconseguir reduir la factura de la llum. Els mitjans s’han fet ressò d’un paquest de mesures, com l’obligació de les companyies elèctriques de tornar part dels beneficis extraordinaris. 

El pla s’acaba d’anunciar, però en els propers mesos valdrà la pena fer un seguiment sobre com s’apliquen aquestes mesures, si tenen efectes pràctics i si realment serveixen per reduir la factura tal com han assegurat des del govern espanyol o si finalment només acaben sent titulars de bones intencions.

5. Més enllà del curt termini: com afectarà a la pobresa energètica

Si el preu de la llum es dispara, cada cop hi haurà més gent que no ho pot pagar. Els canvis en la factura de la llum es van començar a aplicar al juny, però encara no ha arribat la tardor i l’hivern pot ser més dur. Parlar de pobresa energètica no es pot deslligar dels increments del preu de la llum d’aquest any i caldrà tenir-ho en compte quan es produeixin situacions com els talls de subministrament a famílies amb vulnerabilitat.