La plataforma Twitch i 'gamers' com 'Lolito', que fan 'streaming' de partides al Fortnite, són referents per a les generacions més joves. Imatge: documental sobre 'Lolito'.

Ningú voldrà sortir a la tele

Si el 'neoaznarisme' no mata la televisió pública catalana ho faran, més lentament, els adolescents. I no només perquè cada dia dediquen menys temps i atenció a la televisió o a la ràdio, sinó perquè l’imaginari i els incentius per a desitjar formar-ne part estan apunt de desaparèixer. A Catalunya és especialment perillós no atendre aquests canvis des dels nostres mitjans públics.