Els tertulians i la dimensió desconeguda

En aquest context de crisis –en plural- en què vivim, també hi ha motius per a l’optimisme: si bé la recessió ha espatllat l’ascensor social, ha incrementat la “màgia” de la ràdio. Han disminuït les possibilitats que una persona amb pocs recursos pugui millorar el seu nivell econòmic o de formació, però...