Si en parlem, sempre és millor

Sota el lema “Cap conversa pendent” Obertament ha presentat “La campanya de salut mental que et farà parlar”. Obertament va néixer el desembre de 2010 fruit de l’aliança catalana de lluita contra l’estigma en salut mental. La seva raó de ser és combatre la discriminació ja que han constatat que...