Comunicar resultats científics

El coneixement científic es consolida quan els resultats d'una recerca es publiquen en revistes especialitzades. D'aquesta forma, es donen a conèixer a la comunitat acadèmica. Queden així exposats públicament, atribuïts a un/a investigador/a o un grup, argumentats i disponibles per a la seua consulta, correcció o...

Estereotips sexistes

L'Institut Català de les Dones i altres entitats de l'àmbit periodístic han impulsat al llarg dels darrers anys un seguit d'eines per introduir la perspectiva de gènere a la informació. Una d'elles és el manual Gènere i mitjans de comunicació, que promou l’anàlisi dels prejudicis de gènere, «que penetren en...