Persones capaces, entorn limitant

Les mesures adoptades per fer front a la pandèmia han agreujat la situació de les persones amb diversitat funcional. Més de 580.000 persones a Catalunya, 300.000 al País Valencià i 50.000 a les Illes Balears afronten diàriament obstacles de mobilitat, d’accessibilitat a la informació o, fins i tot, de continuïtat en les ajudes, mentre els mitjans de comunicació donen, sovint, una visió parcial i limitada de la problemàtica.