El pernil de tota la vida

Una de les vessants del periodisme que menys es tracten a les facultats i, en canvi, una de les més practicades un cop se'n surt és la dels gabinets de comunicació. Quan la gent s'apunta a la carrera vol presentar informatius, vol conduir programes de ràdio, vol ser columnista de diaris de gran tirada, alguns...

Primer requisit per al periodisme local

Treballar o col·laborar en la premsa local i comarcal sempre s'ha considerat una pràctica menor. Ja a les facultats, quan cap al final de la carrera és hora d'escollir els mitjans on fer les primeres passes periodístiques, els estudiants solen deixar en segon terme, si és que la universitat els oferta, els diaris,...

Allò que portem sota el braç

Sempre he pensat que els mitjans, sobretot la premsa escrita, serveixen per llegir-hi i sentir-hi el que un vol llegir i sentir, i reafirmar així les pròpies conviccions o intuïcions. Hi ha qui creu el contrari, que un mitjà de comunicació ha d'incloure tot tipus d'interpretacions i ha de tenir l'etiqueta “plural”...