Canvis significatius

En el marc de l'opinió pública i publicada catalana observo darrerament un fenomen molt interessant: personatges que fins fa molt poc se'ls podia definir com a ambigus o dubtosos, nacionalment parlant, s'estan manifestant de paraula i per escrit en termes clarament independentistes. I d'altres procedents del catalanisme...

Visibilitat o invisibilitat

Internet ha trencat barreres i anul·lat inviolabilitats. Wikileaks n’és l’exemple més clar. Ha destapat vels i secrets d’estats, de corporacions i d’empreses multinacionals. Però de la mateixa manera, les nostres intimitats i les nostres dades estan ara a l’abast de tothom, una situació i una realitat...

Informació o propaganda

Sempre s'havia cregut que una democràcia no podia funcionar correctament sense un poble adequadament informat. I això, informar correctament, se suposava que ho feien els mitjans de comunicació seriosos d'arreu del món. És clar que podien cometre errors o, fins i tot, manipular certes informacions en benefici de...

Efectes col·laterals de la crisi

La crisi econòmica actual té, com totes, els seus responsables i les seves víctimes. El problema, habitual en les crisis capitalistes, és que uns i altres no tenen res a veure entre ells. És més: així com els que l'han provocat, en general, encara en treuen profit, molts dels que la pateixen es queden sense res,...

Periodistes per la Independència

En la perspectiva del 2014 o 2015, en què Catalunya hauria de proclamar la seva independència, hi ha molta feina per fer i cal que els periodistes estiguem amatents ja des d‘ara. Cal ser-hi perquè només des del periodisme es pot garantir solvència i professionalitat en la lliure difusió de les idees. Els blocs...

Ens manca bon periodisme de sàtira i humor

Fins fa poc més de vint anys i al llarg de la història de la premsa en català hi havia hagut sempre, exceptuant els anys durs de la dictadura franquista, revistes humorístiques i satíriques en la nostra llengua. Des d’Un Tros de Paper, de 1865, o les que el seguiren, com ara L’Embustero, La Rambla, Lo Mestre...

El periodisme esportiu, un pseudoperiodisme?

Algunes dècades enrere, a la universitat, es deia que qui agafava l’especialitat de periodista esportiu era perquè no servia per a res més. Clarament era considerada una categoria menor dins de la professió. És evident que avui dia, amb el boom de l’esport, aquesta percepció ha canviat. El mercat laboral...