Es busca editor per impulsar un diari en català al País Valencià

La desaparició de l'Informatiu suposa un cop més a la pluralitat mediàtica valenciana on l'espai valencianista i progressista no hi té cap mitjà d'informació d'àmbit autonòmic “Es busca editor, disposat a invertir a llarg termini, per impulsar un diari en català al País Valencià”. Aquest podria ser...

Uns mitjans de comunicació públics autònoms i desgovernamentalitzats

Els mitjans públics són un element d'equilibri per al nostre sistema mediàtic de caire mixt públic-privat per que elaboren una oferta audiovisual que pensa en l'interès general i compleix una funció social que va més enllà d'atendre les demandes del mercat com fan els privats. Són, o haurien de ser, autònoms del...

Gènere i periodisme

Tenen les notícies gènere? El que sí que es pot afirmar és que hi ha una representació estereotipada, desequilibrada o esbiaixada del gènere, sobretot del femení. Existeixen multitud d'estudis que ho corroboren. Com a periodistes això ens hauria de preocupar i el dia de la dona treballadora pot ser un bon moment...

La visibilitat de la realitat valenciana als mitjans catalans

La informació sobre el País Valencià als mitjans catalans és escassa per al que correspondria a un país veí amb interessos i trets identitaris comuns. De fet, més enllà de les elits culturals i polítiques, allò que passa al sud de l'Ebre és desconegut per la majoria de catalans, cosa que dificulta una relació...

Periodisme de fonts? Els mateixos deures ètics

El periodisme està patint la crisi i molts mitjans de comunicació estan reduint de forma notable les plantilles a partir d'Expedients de Regulació d'Ocupació, quan no tanquen. Molts dels periodistes que han estat acomiadats troben ocupació en feines en què, si més no, la seua experiència periodística els hi és...