Hem dut a terme tres observatoris sobre discurs d’odi i discurs discriminatori als mitjans de comunicació amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és analitzar fins a quin punt els mitjans de comunicació fomenten el discurs d’odi o els discursos discriminatoris cap a col·lectius potencialment afectats per l’antigitanisme, l’aporofòbia, la islamofòbia, el racisme, la xenofòbia o la catalanofòbia, així com detectar bones pràctiques en el tracte a la diversitat.

 

2019. Observatori d’actualitat del discurs discriminatori als mitjans de comunicació

Analitza cobertures d’actualitat i ofereix tests per autoavaluar la pròpia capacitat de detectar els discursos discriminatoris, amb l’objectiu de permetre reflexionar sobre fins a quin punt els mitjans reprodueixen discursos d’antigitanisme, aporofòbia, islamofòbia, racisme i xenofòbia.

 

2018. Observatori del discurs de la discriminació als mitjans de comunicació

Analitza continguts de nou mitjans de comunicació generalistes (premsa, digitals i televisió) per detectar si, amb la cobertura de diferents esdeveniments, fomenten discursos discriminatoris cap a col·lectius potencialment afectats per la xenofòbia, la islamofòbia, l’antigitanisme i l’aporofòbia.

 

2016-2017. Observatori del discurs d’odi als mitjans de comunicació

Analitza continguts de vuit portals digitals de dreta o extrema dreta per detectar si fomenten el discurs d’odi cap a col·lectius potencialment afectats pel racisme-xenofòbia, la islamofòbia, l’antigitanisme i la catalanofòbia, i amb quines estratègies discursives ho fan.