Més de la meitat de les notícies estan escrites per agències de comunicació, i el que fan els mitjans és publicar el teletip. Només una de cada quatre notícies les firma un periodista. La resta apareixen firmades com a redacció del diari, sense especificar-ne el periodista. Sovint, aquestes darreres són les notícies de les agències de comunicació amb alguna variació en general, menor.

Les autories de les notícies varien molt segons el mitjà. Cal tenir present que, sovint, la lògica periodística dels portals digitals que es deuen a un mitjà escrit és diferent de la dels portals de les televisions en què els periodistes no solen firmar les peces periodístiques, ja que en aquest cas el treball és en equip. Ara bé, és paradigmàtic el cas del digital 20 minutos, en el qual, de la mostra (Metodologia) analitzada, cap de les notícies no la firma un periodista: són sobretot rèpliques de notícies d’agències de comunicació.

Per contra, destaca la presència de signatures a les cobertures de El País (86%) i de Nació Digital (80%), diaris en els quals les notícies només les firmen professionals de la comunicació o la redacció del diari.

Articles Relacionats