Anàlisi qualitativa

De l’anàlisi dels tres primers temes de l’Observatori de la discriminació se n’han elaborat tres reportatges:  La deshumanització com a pràctica periodística per a justificar la violència De quan un home va merèixer ser abatut,  que inclou una reflexió, Sobre la vulneració dels drets dels menors. I el tercer reportatge, Milers de persones sense refugi i un incompliment sense conseqüències.

En aquesta ocasió, l’Observatori no ha pogut aprofundir en l’anàlisi de la islamofòbia. Sí que ha fet una aproximació a l’antigitanisme amb les poques notícies trobades en aquest període amb l’article El periodisme i la comunitat gitana: entre la discriminació i la transformació social.

Tampoc l’aporofòbia no ha estat present en la mostra analitzada (Metodologia), però, lluny de ser còmplices de la invisibilització de la pobresa per part dels mitjans de comunicació, s’ha elaborat el reportatge en profunditat L’aporofòbia o el delicte de ser pobre i invisibilitzat pels mitjans.