L’Observatori pretén ser una eina per combatre el discurs d’odi als mitjans de comunicació. Arran de les pràctiques observades als mitjans, hem elaborat una llista de recomanacions adreçades tant a professionals del periodisme com a la ciutadania: a les persones professionals del periodisme, els fem arribar unes reflexions perquè no reprodueixin les pràctiques dels mitjans analitzats, mentre que a la ciutadania els fem propostes per detectar, aturar i deconstruir la difusió de notícies discriminatòries.

Recomanacions per a periodistes:

Temps: evitar la pressa a l’hora de pensar i escriure una informació. Esquiva el periodisme ràpid o les lògiques de l’anomenada guerra pels clicks.

Objectius: la informació que publiques beneficia algú, perjudica algú? Com t’ha arribat? Què vols transmetre?

El com: quin tractament li vols donar a aquesta notícia? Quin enfocament?

Investigació/denúncia: tens accés a informació que pot evitar la discriminació d’algú? Davant de situacions de discriminació, investiga i denuncia.

Fonts: Quina validesa li donem a una font que difon el discurs d’odi? S’ha de publicar, però amb context per contrarestar les seves tesis? Com contrarrestar els seus arguments?

Fonts: Has anat a la font primària? És una notícia copiada d’algun altre mitjà o d’agències?

Les cometes: Hem posat en context les declaracions d’algú? Evitar l’abús de les cometes que acompanyen les cites literals. La veu de la persona periodista ha de ser-hi, ha de guiar els arguments.

Context: Hi ha dades sobre aquell fenomen? Acompanyem la informació amb context.

Llenguatge: fer una aposta per expressions, denominacions que generin consens, no polèmica gratuïta.

Llenguatge: evitar la terminologia provinent de les fonts policials o, si és inevitable, posar-la en context.

Opinió: evitar barrejar opinió explícita amb informació; genera confusió a les persones lectores.

Impacte: quin impacte potencial pot generar aquella notícia, donat el clima polític o social?

Aposta: aquella notícia fa una aposta per la interculturalitat? Explica històries d’èxit que siguin un exemple a seguir. Dóna a conèixer històries de vida que generin empatia o que condueixin a l’activisme.

Recomanacions per a la ciutadania:

Titulars: cal qüestionar els titulars i els textos que revelen les característiques d’una persona (color de pell, origen, religió, etc.) en notícies on aquesta dada no només no és rellevant, sinó que contribueix a un estereotip o prejudici.

Totes les persones són…: Posar en dubte les generalitzacions o estereotips en relació a grups humans (persones d’orígens diversos, persones musulmanes, del poble gitano…): les comunitats no són monolítiques; les comunitats són diverses o heterogènies.

Contrast: Contrastar si aquella informació ha sortit en d’altres mitjans (convencionals o massius), de diferents espectres ideològics.

Cerca activa: Fer una recerca per fotografia per veure si aquella imatge ja s’havia fet servir en el passat

Fonts: Revisar quines fonts té aquella notícia: són plurals? Parlen les persones afectades? Són només fonts policials?

Context: Avaluar si la notícia té dades de context (informació sobre les fonts, dades estadístiques, etc.)

Ús de videos i fotografies: Desconfiar dels videos o fotografies que estiguin editades o que tinguin titolets afegits pel mitjà


Aquestes recomanacions han estat elaborades a partir de l’experiència de l’equip de l’observatori i les següents fonts: