Claus per evitar el discurs de l’odi

L’Observatori pretén ser una eina per combatre el discurs d’odi als mitjans de comunicació. Arran de les pràctiques observades als mitjans, hem elaborat una llista de recomanacions adreçades tant a professionals del periodisme com a la ciutadania: a les persones professionals del periodisme, els fem arribar unes reflexions perquè no reprodueixin les pràctiques dels mitjans analitzats, mentre que a la ciutadania els fem propostes per detectar, aturar i deconstruir la difusió de notícies discriminatòries.

Recomanacions per a periodistes:

Temps: evitar la pressa a l’hora de pensar i escriure una informació. Esquiva el periodisme ràpid o les lògiques de l’anomenada guerra pels clicks.

Objectius: la informació que publiques beneficia algú, perjudica algú? Com t’ha arribat? Què vols transmetre?

El com: quin tractament li vols donar a aquesta notícia? Quin enfocament?

Investigació/denúncia: tens accés a informació que pot evitar la discriminació d’algú? Davant de situacions de discriminació, investiga i denuncia.

Fonts: Quina validesa li donem a una font que difon el discurs d’odi? S’ha de publicar, però amb context per contrarestar les seves tesis? Com contrarrestar els seus arguments?

Fonts: Has anat a la font primària? És una notícia copiada d’algun altre mitjà o d’agències?

Les cometes: Hem posat en context les declaracions d’algú? Evitar l’abús de les cometes que acompanyen les cites literals. La veu de la persona periodista ha de ser-hi, ha de guiar els arguments.

Context: Hi ha dades sobre aquell fenomen? Acompanyem la informació amb context.

Llenguatge: fer una aposta per expressions, denominacions que generin consens, no polèmica gratuïta.

Llenguatge: evitar la terminologia provinent de les fonts policials o, si és inevitable, posar-la en context.

Opinió: evitar barrejar opinió explícita amb informació; genera confusió a les persones lectores.

Impacte: quin impacte potencial pot generar aquella notícia, donat el clima polític o social?

Aposta: aquella notícia fa una aposta per la interculturalitat? Explica històries d’èxit que siguin un exemple a seguir. Dóna a conèixer històries de vida que generin empatia o que condueixin a l’activisme.

Recomanacions per a la ciutadania:

Titulars: cal qüestionar els titulars i els textos que revelen les característiques d’una persona (color de pell, origen, religió, etc.) en notícies on aquesta dada no només no és rellevant, sinó que contribueix a un estereotip o prejudici.

Totes les persones són…: Posar en dubte les generalitzacions o estereotips en relació a grups humans (persones d’orígens diversos, persones musulmanes, del poble gitano…): les comunitats no són monolítiques; les comunitats són diverses o heterogènies.

Contrast: Contrastar si aquella informació ha sortit en d’altres mitjans (convencionals o massius), de diferents espectres ideològics.

Cerca activa: Fer una recerca per fotografia per veure si aquella imatge ja s’havia fet servir en el passat

Fonts: Revisar quines fonts té aquella notícia: són plurals? Parlen les persones afectades? Són només fonts policials?

Context: Avaluar si la notícia té dades de context (informació sobre les fonts, dades estadístiques, etc.)

Ús de videos i fotografies: Desconfiar dels videos o fotografies que estiguin editades o que tinguin titolets afegits pel mitjà


Aquestes recomanacions han estat elaborades a partir de l’experiència de l’equip de l’observatori i les següents fonts: