Estratègies del discurs d’odi als mitjans

  Insults o injúries cap als col·lectius afectats per racisme/xenofòbia, islamofòbia, antigitanisme i/o catalanofòbia Los tres macarras musulmanes violan a una sueca inconsciente y lo emiten en Facebook
  Reproducció no crítica dels discurs d’odi d’alguns actors  
  Deslegitimació d’actors o accions que, al parer del mitjà, combaten el discurs d’odi o que defensen la no-discriminació Angela Merkel, la fulana sebosa de Soros, critica el veto de Donald Trump a la entrada de musulmanes en Estados Unidos

Periodista Digital

  Tria o pesca d’informacions d’arreu del món que confirmin els prejudicis i estereotips del mitjà Una mujer somalí reclamó 2.372 euros a una escuela de enfermería de la República Checa por no dejarla llevar el velo islámico


Visibilització de l’origen, el color de pell, l’ètnia, la cultura o la religió en informacions de delinqüència, abusos sexuals o terrorisme quan no és rellevant per la notícia La delincuencia magrebí le cuesta al Gobierno vasco más de 60 millones de euros anuales, el coste de un nuevo Museo Guggenheim

Ús de fotografies o de videos, a vegades titulats o editats, que confirmin els prejudicis o estereotips del mitjà  

La Gaceta

La Gaceta

Notícies opinatives, signades o no, fora de la secció d’opinió, amb les tesis que confirmen els prejudicis o estereotips del mitjà 4 años por lo de Blanquerna. ¿Y por la salvajada a las chicas de la Selección?
Notícies que vehiculen la victimització dels “actors-nosaltres” (identificats per aquests mitjans com a la població blanca autòctona) Campaña del hsm contra starbucks aqui se contratan refugiados mientras tu estas en paro