En les notícies analitzades, predomina la presència del quadrat de polarització ideològica ells-nosaltres, de manera que en algunes d’elles s’identifica als actors immigrants i refugiats com a “ells” (diferents, estrangers) de cara al mitjà i/o periodista que assumeix el rol del “nosaltres”. No obstant això, és interessant veure com als actors-ells identificats com a refugiats no se’ls defineix negativament ni se’ls atribueix accions negatives, com sí que passa amb els actors-ells indentificats com a immigrants, a qui sovint se’ls adjectiva de forma despectiva i s’amplifiquen les seves accions negatives.

 

Articles Relacionats