El focus del primer Estudi Observatori del discurs d’odi als mitjans de comunicació han estat els mitjans digitals d’espectre ideològic de dretes, molts d’ells altaveus de les posicions de l’extrema dreta. Tot i ser mitjans marginals en relació a les dades de tràfic, alguns d’ells tenen un cert impacte a les xarxes socials i sobretot són generadors d’opinió i de discurs.

Mitjà Xarxes socials. Persones seguidores Twitter** Xarxes socials. M’agrades Facebook**
Libertad Digital 79.543 76.220
OK Diario 40.912 208.183
Periodista Digital 46.212 17.924
La Gaceta 176.844 28.880
Alerta Digital 1.510 1.524
Dolça Catalunya 12.793 18.630
Mediterráneo Digital 65.577 13.894
Baluarte Digital 830 3.666
**Dades de desembre del 2016.

L’impacte de les notícies que hem analitzat ha estat molt divers. Hem anat recollint manualment les comparticions, m’agrades, repiulades i preferits a partir de la primera publicació a les xarxes socials que feia el mitjà. La recollida d’aquestes dades l’hem fet com a mínim una setmana després de la publicació.

Una primera anàlisi de l’impacte la fem tenint en compte el nombre de persones seguidores i m’agrades dels comptes corporatius de cada mitjà, a Twittter i a Facebook. Així, OK Diario és el mitjà que més impacte té a Facebook (208.000 m’agrades), seguit de Libertad Digital (76.000) i La Gaceta (28.000). A Twitter, els mitjans que tenen més persones seguidores són La Gaceta (176.000), Libertad Digital (79.000) i Mediterráneo Digital (65.000).

A l’altre extrem, en els mitjans amb menys seguidors i m’agrades, tenim Alerta Digital, que té 1.500 persones seguidores a Twitter i 1.500 m’agrades a Facebook. El mitjà més residual a nivell de xarxes socials és Baluarte Digital, que malgrat té 3.600 m’agrades a Facebook, només té 830 seguidores a Twitter.

Ens hem centrat doncs a veure els mitjans que tenen més impacte:

La Gaceta: és el mitjà que més interacció ha generat, sobretot a Facebook però també a Twitter. Alguns dels temes o actors que generen més comparticions i repiulades: terrorisme, refugiats, declaracions d’extrema dreta (com la cimera de Coblenza) i el burca, entre d’altres.

OK Diario: a Twitter aquest mitjà ha generat un seguiment moderat. Els temes que han atret més l’atenció han estat el terrorisme i el decret anti-migratori i anti-musulmà de Donald Trump, per citar dos exemples.

Libertad Digital: de les 13 notícies que havíem recollit del diari digital, les que han rebut una major atenció a Twitter han estat les referides a la llengua, dins de l’eix de catalanofòbia. Un exemple de notícia amb força comparticions ha estat: “Sancionan a una juez en Cataluña por no entender el catalán hablado”.

Mediterráneo Digital: aquest digital a Twitter ha generat una atenció relativa. Els temes que més han interessat han estat relacionats amb delinqüència, i especialment sobre violacions. El cas “Un musulmán entra a un Mercadona de Orense disparando al grito de ‘Alá es grande’” va generar molta interacció.

Els recursos que permeten més interacció són les fotografies impactants i els vídeos. Ara bé, d’entrada és molt important el pes que tingui aquell mitjà en cada xarxa (nombre de seguidors a Twitter, nombre de m’agrades a Facebook). Per un defecte en la recollida, no hem obtingut dades de Facebook dels següents mitjans: Mediterráneo Digital, OK Diario i Libertad Digital. En futurs informes, es farà un estudi més detallat (i automatitzat, en la mesura del possible) de la recollida de dades i de l’anàlisi del contingut dels posts per poder avaluar l’impacte d’aquests o d’altres mitjans de forma més rigorosa.

Articles Relacionats