‘Nació Digital’, cobertures amb cura

Destaca el tractament que el portal Nació Digital ha fet en les cobertures dels temes analitzats. Només hem detectat una notícia on el tractament de la diversitat no tenia una cobertura adequada. També cal destacar que el digital català és un dels mitjans que ha publicat un menor nombre de notícies: de fet, no va cobrir el primer dels temes analitzats (entrada de 187 persones del Marroc a Espanya), i sobre el cas de l’incompliment d’acollida de persones refugiades per part de l’Estat espanyol només en va publicar dues notícies.

En general, els mitjans fallen en la denominació dels actors i en la generalització de l’atribució d’accions negatives als grups d’estudi.

Els indicadors d’una cobertura inadequada de la diversitat cultural han estat (Metodologia):

  1. Estereotips, generalitzacions negatives d’un col·lectiu.
  2. Característiques que s’aporten dels actors (origen, color de pell, ètnia, cultura, religió) que no són rellevants per a la notícia.
  3. Denominacions negatives dels grups de l’estudi (que no arriben a l’insult o la injúria).
  4. Atribució d’accions negatives als grups de l’estudi (que no arriben a l’insult o la injúria).
  5. Fotos o vídeos negatius dels grups d’estudi, però que no arriben a l’insult o la injúria.
  6. Reproducció de l’esquema ells-nosaltres (quadrat de polarització ideològica).


Telecinco lidera les males praxis periodístiques també, potser, perquè és el mitjà de comunicació que publica més notícies. Per corregir aquest fet s’ha observat la presència d’indicadors de manera percentual, independentment del nombre de notícies.

Articles Relacionats