En les 162 notícies analitzades s’han detectat males pràctiques periodístiques: més del 80% de les peces inclouen alguna mala pràctica que fomenta la discriminació. Les notícies positives només sumen l’11% i aquelles neutres, el 5,6%.

Per a poder classificar les notícies i donar-los un valor positiu, negatiu o neutre, s’han tingut en compte els indicadors recollits a la Metodologia. Per a valorar una notícia com a positiva, s’ha fet servir l’indicador de bones pràctiques. Per a valorar una notícia com a negativa, els indicadors de males pràctiques i també els indicadors de mala cobertura de la diversitat cultural, de discurs d’odi i de mirada paternalista o caritativa. Aquelles notícies en les quals no s’ha detectat cap dels indicadors anteriorment explicats s’han catalogat com a neutres. I, finalment, existeix una quarta categoria per a classificar aquelles notícies que inclouen indicadors de mal periodisme i de bon periodisme en el mateix text.

Valoració de les notícies (per mitjà)
Mitjà Positiu Negatiu Neutres Pos./neg. Total
20 minutos  8 14 22
El País 3  7 11 21
La Vanguardia 2  8 2 5 17
eldiario.es  5 11 16
El Español 1  10 2 13
Nació Digital 2  3 3 2 10
La Sexta 1  5 1 7
Telecinco 9  18 2 19 48
TV3  3 5 8
Total 18  67 9 68 162

La valoració ha estat prou diferent entre els mitjans analitzats. El Español i La Sexta destaquen pel percentatge de notícies valorades negativament que acullen, 77% i 71% respectivament. El que té resultats més positius és Nació Digital -que també és el mitjà que ha publicat menys peces periodístiques-, que és el portal amb un percentatge de tractaments en positiu més elevat (20%) i en el qual el percentatge de males pràctiques és més reduït (30%). Destaquen TV3, eldiario.es i 20 minutos per no tenir notícies positives, però un alt percentatge de peces que recullen indicadors de bones i males pràctiques.

Articles Relacionats