Objectiu general

L’objectiu general de l’Observatori del discurs de la discriminació als mitjans de comunicació 2017 és estudiar les versions digitals dels mitjans de comunicació digitals escollits. I la hipòtesi general és que fomenten els discursos discriminatoris cap a col·lectius potencialment afectats per l’antigitanisme, l’aporofòbia, la islamofòbia i la xenofòbia.

Objectius específics

Els objectius específics s’han agrupat en tres blocs:

Bloc per a l’objectiu específic 1

 1. Analitzar quines estratègies discursives utilitzen els mitjans, mitjançant:
  • Indicadors de la cobertura inadequada de la diversitat.
  • Indicadors del discurs de l’odi.
  • Indicadors del discurs paternalista i/o caritatiu.
  • Indicadors de “mal periodisme”.
 2. Analitzar la denominació dels actors.
 3. Analitzar l’ús de lèxic connotat.
 4. Analitzar les imatges i/o vídeos que acompanyen els articles.

Bloc per a l’objectiu específic 2

 • Detectar i determinar les tendències discursives de què es valen els mitjans per a difondre de manera explícita o implícita en els casos en què hi hagi discursos que fomenten la discriminació.

Bloc per l’objectiu específic 3

 • Elaborar unes recomanacions per a combatre aquestes males pràctiques.

A l’apartat de Metodologia i Marc teòric s’explicita com s’ha dut a terme l’anàlisi.

El perquè d’aquest observatori

Aquest informe sorgeix de la demanda que l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència del Departament de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona fa al Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) d’elaborar un estudi sobre el discurs discriminatori en els articles publicats als mitjans de comunicació pel que fa a persones o col·lectius potencialment afectats per l’antigitanisme, l’aporofòbia, la islamofòbia i la xenofòbia.

L’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona treballa per promoure la protecció i la defensa dels drets polítics dels ciutadans i ciutadanes, així com per un model de ciutat diversa i intercultural en què totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat. El GPRB treballa en la defensa de les informacions documentades i contrastades, que promoguin la reflexió i l’anàlisi, per assolir, difondre i defensar un model comunicatiu rigorós, equànime i de qualitat.

La trobada dels dos ens s’ha traduït en l’encàrrec al GPRB perquè elabori la segona edició de l’Observatori del discurs d’odi als mitjans, anomenat, en aquesta ocasió, Observatori del discurs discriminatori als mitjans.

L’Observatori del discurs discriminatori als mitjans és una eina per a reflexionar sobre els discursos i la construcció ideològica als mitjans de comunicació. El GPRB impulsa aquest observatori per fomentar la bona tasca periodística entre professionals del sector i alhora pretén dotar de recursos la ciutadania per a una lectura en clau crítica dels mitjans.

Qui som

L’Observatori del discurs discriminatori als mitjans de comunicació és un projecte del Grup de Periodistes Ramon Barnils, amb el suport de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona.

L’equip de l’Observatori està format per les següents persones:

 • Equip de treball de l’Observatori: Maria Manyosa Masip (coordinació), Matilde Gordero Moreno i Laura López David.
 • Reportatge L’aporofòbia o el delicte de ser pobre i invisibilitzat pels mitjans: Laura Morral Quintana
 • Anàlisi estadística: Armelle Ibáñez Daluzeau
 • Assessorament metodològic: Josep Àngel Guimerà Orts
 • Assessorament: Mar Carrera i Xavier Giró Martí
 • Disseny i web: Fàbrikagràfika.com
 • Correcció: Queralt Badia Moragas
 • Coordinació Grup Barnils: Elisenda Laborda i Clopas

Barcelona, desembre de 2017