‘Refugiados, inmigrantes y terroristas’

En el marc de l’anàlisi crítica del discurs, s’han recollit les denominacions dels protagonistes de les notícies per a fer-ne una anàlisi de significat i quantificar-ne la presència, entenent que l’ús indiscriminat d’una paraula o terme (semàntic) pot tenir conseqüències positives o negatives en la transmissió i retransmissió d’ideologies, estereotips i prejudicis cap als actors potencialment afectats per les discriminacions de l’Observatori. Les designacions dels actors són elements que permeten desxifrar la seva representació en relació amb el discurs dominant.

A partir de l’anàlisi de 162 notícies s’ha confeccionat tres llistats, un per a cadascun dels grans temes analitzats, per a observar quines denominacions s’han repetit més.

1. Denominació dels actors en l’entrada de 187 persones del Marroc a Espanya saltant el control policial, el 7 d’agost de 2017:

inmigrantes 35
subsaharianos 22
migrante 10
migrantes 9
inmigrantes subsaharianos 5
indocumentados 3
personas migrantes 3
sin papeles 3
africanos 1
asaltantes 1
foráneos 1
grupos indocumentados 1
immigrants d’origen subsaharià 1
inmigrantes ilegales 1
inmigrantes indocumentados 1
inmigrantes irregulares 1
migrantes de origen subsahariano 1
migrantes indocumentados 1
personas de origen subsahariano 1
personas inmigradas 1
personas migrantes y refugiadas 1
personas que viven de este comercio atípico 1
personas refugiadas 1
posibles refugiados 1
solicitantes de asilo 1
un numeroso grupo de personas 1

S’han agrupat els singulars i els plurals i els conceptes similars.

És molt interessant veure els adjectius que acompanyen els substantius designats pels autors. En el cas del primer tema, el salt de la tanca, veiem que els “immigrants” són anomenats il·legals, indocumentats, irregulars o subsaharians.

2. Denominació dels actors en les notícies de la mort de Y.A. per part de la policia catalana:

terrorista 26
sospitós / sospechoso 10
autor de l’atemptat /del atentado 7
terroristes / terroristas 7
conductor de la furgoneta 5
autor de la masacre /massacre 4
célula 4
fugitivo 4
yihadista 4
autor material de l’atemptat / autor material del atentado 3
autor material del atropello 3
cèl·lula terrorista /célula terrorista 3
integrantes de la célula 3
membres de la cèl·lula / miembros de la célula 3
presunto autor material del atentado 3
asesino 2
autor de l’atropellament /autor del atropello 2
cerebro del grupo 2
comando 2
célula yihadista 2
hombre más buscado 2
joven yihadista 2
presunto terrorista 2
terrorista abatido 2
abatido en Subirats, el 1
asesino mas buscado 1
atacant, l’ 1
autor del atentado de Barcelona 1
autor del atropello masivo 1
autor del atropello mortal 1
autor del crimen 1
autor material 1
autor material de la tragedia 1
autor material de los hechos 1
autor material del mayor atentado terrorista en España desde el 11-M 1
autors dels atemptats 1
cerebro de la célula 1
conductor 1
célula de terroristas 1
célula yihadista catalana 1
enemigo público número 1 1
fanático 1
hombre abatido en Subirats 1
hombre más buscado por las fuerzas de seguridad de toda España 1
individuo más buscado de toda España 1
integrante del comando 1
integrante del comando yihadista 1
integrants de la cèl·lula yihagista 1
islamistas 1
joven marroquí 1
joven marroquí vecino de Ripoll 1
jovenes adaptados 1
jovenes integrados 1
líder del comando 1
miembro de la célula 1
muerto, el 1
persona sospitosa 1
pressumptes terroristes 1
presunto autor 1
presunto autor del atentado 1
presunto autor del atropello 1
presunto autor del atropello masivo 1
presunto cerebro de la célula 1
presunto líder de la célula yihadista (imán) 1
presunto radicalizador 1
principal sospechoso 1
responsable de la radicalización 1
sospechoso número 1 1
terrorismo islamista radical 1
terrorista más buscado 1
vecino de Ripoll 1
yihadista de 22 años 1

S’han agrupat els singulars i els plurals i els conceptes similars més rellevants.

3. Denominació dels actors en l’incompliment de l’acollida de refugiats per part d’Espanya:

refugiats / refugiados 57
persones refugiades / personas refugiadas 15
immigrants / inmigrantes 10
sol·licitants d’asil / solicitantes de asilo 7
migrantes 6
solicitantes de asilo y refugio 5
demandants d’asil / demandantes de asilo 4
asilados 3
immigrants econòmics 3
acogidos 2
candidatos (entès com a demandants d’asil) / candidatos para el traslado 2
immigrants per motius econòmics 2
persona solicitante de asilo 2
personas inmigradas 2
personas susceptibles de ser protegidas 2
refugiat / refugiado 2
aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares 1
avalancha de refugiados (que llegó a Europa) 1
col·lectiu de refugiats 1
famílies refugiades 1
hombre refugiado 1
huidos 1
inmigrantes de carácter económico 1
migrantes que no son candidatos a recibir estatus de asilado 1
mujer refugiada 1
niño refugiado 1
nouvinguts 1
participants del pla estatal 1
personas con derecho a refugio 1
personas demandantes de protección internacional 1
personas desplazadas 1
personas elegibles 1
personas en situación de refugio 1
personas migradas 1
personas refugiadas y migrantes 1
personas solicitantes de asilo 1
población vulnerable 1
quienes huyen de la guerra 1
reasentado 1
refugiadas 1
refugiados sirios 1
refugiados y refugiadas 1
reubicados 1
solicitantes de protección internacional 1

Encara que en una mateixa noticia aparegués dues vegades la paraula immigració, se n’ha comptabilitzat una per noticia.

S’han agrupat els singulars i els plurals i els conceptes similars més rellevants.

 

Articles Relacionats