Resultats quantitatius

Immigrants versus refugiats

En les notícies analitzades, predomina la presència del quadrat de polarització ideològica ells-nosaltres, de manera que en algunes d'elles s'identifi...

On es publiquen les notícies?

Gairebé la meitat de les notícies analitzades (exceptuant els portals de televisions) estaven publicades a seccions específiques dels mitjans. O bé en...

Substantius que esdevenen subjectes

Entre les denominacions dels protagonistes, destaca l’ús del terme pressió migratòria, que esdevé subjecte en nombroses ocasions. El substantiu pressi...