En els mitjans digitals, l’espai dedicat per una notícia no és tan rellevant com a la premsa. Ara bé, independentment de la llargada d’un text al web, la situació dins de la portada i dins de la secció, sí que en condiciona la major o menor visibilitat. Els titulars cridaners i l’ús de fotografies i vídeos són clau per atraure l’atenció de les persones lectores digitals.

Tots els mitjans observats destaquen les notícies en portada i alhora les classifiquen dins d’una secció. El total de notícies sobre les quals s’ha observat la presència en seccions exclou La Gaceta, ja que aquest mitjà no precisa la secció.

Un 43% de les notícies que hem detectat apareixien en la secció Internacional, fet que, més enllà de l’alteració que hagin provocat notícies com ara el veto de Donald Trump, indica que aquest tipus de mitjans tenen un interès per les notícies que ocorren arreu del món. Si hi sumem que sota l’epígraf Altra secció també hi ha notícies d’Europa i Estats Units, apreciem que aquest mitjans cobreixen molta informació internacional.

Un dels possibles arguments, a més d’informar de circumstàncies o de referents polítics de fora de l’Estat (Le Pen, Gert Wilders, etc.), és que existeix una de les estratègies que hem constatat en l’anàlisi i que es detallen en els propers apartats: la tria o pesca d’informacions d’arreu del món que confirmin els prejudicis o estereotips del mitjà.

Després d’Internacional, les seccions que més notícies tenen són: Espanya (20%), Altra secció (13%) i Societat (11%). Les seccions amb menys notícies sobre les temàtiques observades són Catalunya (7%), Successos (5%), Política (1%) i Cultura (0,3%).

Articles Relacionats