Entre les denominacions dels protagonistes, destaca l’ús del terme pressió migratòria, que esdevé subjecte en nombroses ocasions. El substantiu pressió implica tensió i per tant incideix en “negativitzar” el fet que vinguin persones immigrants. D’aquesta manera la pressió migratòria protagonitza, és la responsable, provoca, explica i condiciona les decisions polítiques, entre d’altres. També destaca la presència de la immigració irregular. Cal recordar que la migració en si mateixa no és regular o irregular, sinó que les persones es troben en una situació administrativa concreta.

Articles Relacionats