Reprodueix vídeo

Un projecte de:

Amb el suport de:

Encara que no llegim habitualment un diari, ni estiguem pendents de les notícies a la ràdio o la televisió, tot el dia estem exposats a la informació que generen els mitjans de comunicació. La informació que ens arriba per Twitter o que ens envia algú per WhatsApp normalment prové d’un mitjà, i aquests configuren la nostra manera de veure el món.

Gat per llebre és un projecte que té per objectiu aturar-nos un moment per pensar sobre els mitjans de comunicació. En general, les informacions periodístiques que ens arriben ni són objectives ni són fruit de manipulacions malintencionades. Són el resultat d’una manera de treballar que busca reflectir la realitat, però que inevitablement la retrata des d’una perspectiva concreta.

A partir d’exemples, analitzem com es construeix el relat de les notícies i com aquestes condicionen la nostra forma de veure el món, reflexionem sobre quins temes en queden fora i de quines altres maneres es podrien abordar. No venim a dir què està bé o malament ni tenim la fórmula màgica del periodisme, sinó que obrim un espai de reflexió amb un objectiu: estar alerta perquè no ens donin gat per llebre.

Altres vídeos

Reprodueix vídeo

Per què estem pendents dels contenidors en flames?

Què ens preocupa quan veiem contenidors en flames a les notícies? En què pensem i en què no pensem quan es parla de manifestacions? Quan diem que hi ha violència? Els mitjans poden fer alguna cosa per evitar les situacions de confrontació al carrer?

En el tercer capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com els mitjans tracten la protesta. Indaguem en quins són els esquemes mentals que fem servir els i les periodistes per pensar sobre les protestes, perquè parlem d’unes coses i no d’altres, i què anomenem violència.

Per què tolerem que hi hagi gent vivint al carrer?​

Ens sembla intolerable que hi hagi gent vivint al carrer? O més aviat, (davant l’evidència que, per exemple a la ciutat de Barcelona almenys un miler de persones viuen al carrer), la pregunta seria: per què tolerem que hi hagi gent forçada a viure al carrer?

En el segon capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com tracten els mitjans el sensellarisme. Analitzem com abordem els i les periodistes la informació sobre aquesta realitat, com l’emmarquem i quines conseqüències té mirar el sensellarisme d’una manera o una altra.

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

Per què no tenim clar si ens convé una sanitat universal?​

Com sé si em convé que tothom tingui accés a la sanitat pública? Per què és important plantejar-nos-ho ara que som enmig d’una pandèmia? I sobretot, tenim informació al respecte?

En aquest primer capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com aborden els mitjans la #SanitatUniversal. Parlem sobre com els i les periodistes actuem de forma reactiva, sobre els reptes per pensar en qüestions més enllà de l’actualitat i sobre si el periodisme pot plantejar alternatives.