Els mitjans de comunicació, periodistes i comunicadors i comunicadores juguen un paper fonamental alhora d’oferir notícies que afecten a la població LGTBI+. Tenen la responsabilitat de mostrar una realitat diversa i no discriminatòria de les persones LGTBI+, ja sigui revisant que els continguts que difonguin no fomentin o justifiquin la LGTBI-fòbia, posant el focus en les causes estructurals i en els fets discriminatoris de manera clara i presentant bones pràctiques basades en la igualtat, la diversitat i la no-discriminació.

Actualment, molts periodistes i redaccions estan immersos en un context de pressa, falta de recursos econòmics i la dictadura de ser el primer o rebre més clics. També existeix, en altres casos, una manca de formació o de coneixement de fonts alhora d’abordar les qüestions relacionades amb la identitat i expressió de gènere o l’orientació sexual. Des de l’Observatori LGTBI+ volem proporcionar eines que puguin contribuir a incorporar la perspectiva LGTBI+ i feminista a les cobertures informatives dels mitjans de comunicació.

A més, l’Observatori LGTBI+ vol ser una eina més per poder sensibilitzar tant a periodistes i professionals de la informació com a la ciutadania en general perquè adquireixin i transmetin els conceptes necessaris per poder fer un tractament adequat i no estigmatitzant ni estereotipat de les realitats de les persones LGTBI+.

Ampliar el ventall de la diversitat

La manca de diversitat en la representació del col·lectiu LGBTI+ ja la constatava l’informe publicat a Mèdia.cat l’any 2018 realitzat pel periodista Vicent Canet, Home, gai i jove: la imatge del col·lectiu LGBTI als mitjans. Els resultats obtinguts apuntaven que el 57% dels titulars sobre el col·lectiu LGTBI feien referència a homes gais, i només 1 de cada 10 menciona les dones lesbianes. En general, s’esmentava el col·lectiu LGTBI+, segons l’informe, només en referència a discriminacions o reivindicacions, mentre que es trobava a faltar una presència normalitzada en notícies de qualsevol àmbit. Les persones grans LGTBI+, per exemple, no apareixien a les notícies.

Cal posar el focus en la representació de les persones trans, que són també objecte en diverses ocasions de tractaments discriminatoris als mitjans de comunicació: són sovint visibilitzades i representades des d’una visió molt binària (home-dona), reproduint estereotips i amb informacions estigmatitzadores o inadequades. L’Aliança de Gais i Lesbianes contra la Difamació (GLAAD), una organització estatunidenca sense ànim de lucre que lluita per un tractament adequat de la comunitat LGTBI+ als mitjans, va apuntar en una publicació al seu web diversos termes i tractaments mediàtics que discriminen, deshumanitzen o generen estereotips poc respectuosos o simplistes de les persones trans. Per exemple, la divulgació del seu nom de naixement com a “nom real”, l’utilització de pronoms diferents als que fa servir la persona per parlar de si mateixa, les referències patologitzants que mostren la persona trans com una persona malalta o la manca de referents trans en informacions que no siguin específicament centrades en el col·lectiu LGTBI+.

És especialment rellevant fomentar una visibilització acurada, respectuosa i plural d’un col·lectiu que ja pateix unes fortes discriminacions i violències a la nostra societat. Segons el darrer informe del projecte d’investigació “Transrespect versus Transphobia in the World” (TvT), iniciat per Transgender Europe (TGEU), s’han comptabilitzat un total de 3.314 assassinats de persones trans o no binàries entre 2008 i 2019 arreu del món.

Els mitjans de comunicació, doncs, tenen la capacitat i la responsabilitat de fomentar la visibilitat de les diferents realitats de les persones LGTBI+ als mèdia, una presència que sigui a més no estereotipada ni estigmatitzant, a través dels continguts que produeixen i difonen, i és per això que l’Observatori LGTBI+ vol contribuir a aquest objectiu.