L’Observatori LGTBI+ és una iniciativa de Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. Neix amb l’objectiu d’analitzar com tracten els mitjans  de comunicació les informacions relacionades amb la població LGTBI+ i de promoure una mirada diversa, no estereotipada i no discriminatòria sobre les persones que viuen amb una identitat, orientació sexual o expressió de gènere fora de la norma.

La visibilitat de les diferents realitats LGTBI+ s’ha anat incorporant tant als mitjans de comunicació com a la societat, però encara queda molta feina per fer per aconseguir una representació del col·lectiu LGTBI+ als mèdia que sigui diversa, no binària, sense discriminacions i no condicionada per estereotips o estigmes socials.

Fronts contra la LGTBI-fòbia

Aquest 2021 s’ha constatat que la violència LGTBI-fòbica va en augment. L’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) ha registrat fins a 175 incidències entre gener i agost del 2021, un 30,6% més que l’any anterior, moment en què se’n van comptabilitzar 189. L’assassinat de Samuel Luiz a Galícia al crit de “maricón” ha estat l’expressió més dura d’aquestes agressions a l’Estat espanyol. Un cas que ha tornat a posar a l’agenda política i mediàtica els delictes d’odi contra el col·lectiu LGTBI+.

Davant d’aquestes discriminacions, cal recordar que ja existeixen lleis per fer front a la LGTBI-fòbia com la Llei 11/2014 a Catalunya, una llei pionera al món que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i sanciona i condemna l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Però cal també un canvi cultural profund que s’assumeixi des de molts àmbits de la societat, i sobretot des dels mitjans de comunicació.

L’Observatori LGTBI+ té l’objectiu d’assenyalar i analitzar quines són les discriminacions o inexactituds que recullen els mitjans de comunicació quan informen sobre el col·lectiu, però també vol visibilitzar bones pràctiques en comunicació diversa i inclusiva del col·lectiu LGTBI+ als Països Catalans, ja sigui en premsa generalista, premsa especialitzada, digitals, ràdio, televisió, o d’altres productes comunicatius. A més, també es publicaran entrevistes a persones diverses que serveixin per descobrir noves veus i enriquir la visió i el discurs sobre les realitats LGTBI+als mitjans de comunicació.

Col·laboració del Màster en Comunicació LGTBI+ de la UAB

El projecte de l’Observatori LGTBI+ de Mèdia.cat compta amb la col·laboració de l’Institut de la Comunicació, de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Aquest centre de recerca ha posat en marxa el Màster en Comunicació LGTBI+, la primera oferta formativa avançada que tracta sobre la comunicació des de la perspectiva de la població LGTBI+. El Màster forma part de les activitats de la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB).

L’Observatori LGTBI+ continua l’aposta de Mèdia.cat pels Observatoris temàtics, que permeten una anàlisi focalitzada de la representació de col·lectius específics als mitjans de comunicació, fent una anàlisi crítica i aportant propostes de millora per un tractament més plural i no discriminatori. Es sumaria així a l’Observatori de la cobertura de les violències masclistes als mitjans de comunicació, els Observatoris sobre discurs d’odi i discurs discriminatori als mitjans de comunicació o l’Observatori de Mitjans i Salut Mental.