1-O. Freedom of information on a tightrope

This report systematizes and documents more than 100 cases violations of freedom of information and expression which took place in September and October 2017, related to Catalonia's referendum on self-determination on 1 October 2017.

1-O. Libertad de información en la cuerda floja

Este informe documenta, ordena y contextualiza más de 100 posibles vulneraciones de las libertades de información e expresión que tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 2017, relacionadas con la ofensiva contra el referéndum del 1-O.

1-O. Llibertat d’informació a la corda fluixa

Aquest informe documenta, ordena i contextualitza més de 100 possibles vulneracions de les llibertats d'informació i expressió que van tenir lloc entre setembre i octubre de 2017, relacionades amb l'ofensiva contra el referèndum de l'1-O.
Mapa de la Censura

Ja en marxa el Mapa de la Censura als Països Catalans 2017

La tercera edició del Mapa de la Censura als Països Catalans ja es troba operativa a la xarxa i amb una dotzena de casos recollits només el mes de gener. El Mapa de la Censura és una eina col·laborativa elaborada a través de google maps per tal de mapejar i visibilitzar aquells casos de censura, pressions i...

Mapa col·laboratiu de la censura als Països Catalans 2015

La victòria més gran de la censura és que es cregui que no existeix. En les societats democràtiques occidentals la censura directa no és la norma i el control dels mitjans s'acostuma a fer via econòmica i la construcció de consensos ideològics. Però això no impedeix que continuïn existint les pressions,...