Mapa col·laboratiu de la censura als Països Catalans 2015

La victòria més gran de la censura és que es cregui que no existeix. En les societats democràtiques occidentals la censura directa no és la norma i el control dels mitjans s'acostuma a fer via econòmica i la construcció de consensos ideològics. Però això no impedeix que continuïn existint les pressions,...