Save Arreu dels Països Catalans s’han organitzat iniciatives per protestar contra les restriccions i defensar la llibertat d’expressió. Fes clic en el següent enllaç per veure un recull: Iniciatives en defensa de la llibertat d'expressió .
Mapa de la Censura als Països Catalans: Aquesta és una iniciativa de l'Observatori Mèdia.cat per a mapejar i visibilitzar els casos de censura, d'agressions a periodistes o mitjans i d'amenaces a les llibertats d'expressió i informació, així com també restriccions a expressions artístiques o acadèmiques, arreu dels Països Catalans. La del 2018, que recull tots els casos detectats des de l'1 de gener d'aquest any, és la quarta edició del Mapa. La primera edició va ser l'any 2015 amb una primera versió beta, es va reeditar l'any 2016 amb un total de 122 denúncies i va continuar el 2017 amb un especial sobre les limitacions relacionades amb el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya i la seva prohibició. El Mapa de la Censura compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i s’inspira projecte europeu Index on Censorship, que recull intents de censura contra la llibertat d’expressió arreu del continent. Aquesta és una iniciativa col·laborativa: podeu enviar denúncies o suggeriments al correu electrònic mapacensura@media.cat o bé al nostre compte de Twitter @MediacatCat.

Feu clic sobre la icona per veure la llegenda del mapa. Feu clic aquí per veure el mapa en una finestra sencera.

Censorship Map of the Catalan Countries: This is an initiative undertaken by the Media.cat observatory to map and bring attention to censorship cases, aggression against journalists or media, and threats to freedom of expression or information, as well as restrictions to artistic or academic expression, throughout the Catalan Countries (Catalonia, Valencia, Balearic Islands, Northern Catalonia, Alguer and La Franja). The 2018 Map, which contains all of the cases detected since January 1st of this year, is the fourth edition of the project. It began in 2015 with an initial beta version, continued in 2016 with 122 complaints and continued in 2017 with an special edition about the limitations related to the referendum on the independence of Catalonia and its prohibition. The Censorship Map gets support from the Catalunya Fons foundation and is inspired by the European ‘Index on Censorship’ project, which collects information about attempts of censorship of freedom of expression all over the continent. This is a collaborative initiative: you can send complaints or suggestions via email to mapacensura@media.cat or to our Twitter account: @MediacatCat.

Click on the icon to see the map legend. Click here to see the map in its own window.