Mapa de la Censura als Països Catalans 2017

Aquesta és una iniciativa de l'Observatori Mèdia.cat per a mapejar i visibilitzar els casos de censura, d'agressions a periodistes o mitjans i d'amenaces a les llibertats d'expressió i informació, així com també restriccions a expressions artístiques o acadèmiques, arreu dels Països Catalans. El Mapa del 2017, que recull tots els casos detectats des de l'1 de gener d'aquest any, és la tercera edició del projecte, que va començar l'any 2015 amb una primera versió beta i va seguir l'any 2016 amb un total de 122 denúncies. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i s’inspira projecte europeu Index on Censorship, que recull intents de censura contra la llibertat d’expressió arreu del continent. El Mapa de la Censura és una iniciativa col·laborativa: podeu enviar denúncies o suggeriments al correu electrònic editor@media.cat o bé al nostre compte de Twitter @mediacat. L'ofensiva contra el referèndum d'independència de Catalunya de l'1 d'octubre ha fet que en els últims dies es multipliquin els casos de limitació de llibertats que el mapa recull. Els hem localitzat amb icones en forma d'estrella. Per veure la resta de casos de l'any que no tenen a veure amb l'1-O, feu clic a la llegenda i activeu la visualització de la resta de categories, diferenciades per colors segons el tipus d'incident.

Feu clic sobre la icona per veure la llegenda del mapa. Feu clic aquí per veure el mapa en una finestra sencera.

 

Censorship Map of the Catalan Countries 2017

This is an initiative undertaken by the Media.cat observatory to map and bring attention to censorship cases, aggression against journalists or media, and threats to freedom of expression or information, as well as restrictions to artistic or academic expression, throughout the Catalan Countries (Catalonia, Valencia, Balearic Islands, Northern Catalonia, Alguer and La Franja). The 2017 Map, which contains all of the cases detected since January 1st of this year, is the third edition of the project, which began in 2015 with an initial beta version and which continued in 2016 with 122 complaints. The initiative gets support from the Catalunya Fons foundation and is inspired by the European ‘Index on Censorship’ project, which collects information about attempts of censorship of freedom of expression all over the continent. The Censorship Map is a collaborative initiative: you can send complaints or suggestions via email to editor@media.cat or to our Twitter account: @mediacat. The offensive against the referendum on the independence of Catalonia on October 1, 2017 has seen a surge in instances of limits to freedom as illustrated on the map. We have marked them with star-shaped icons. To see the rest of the year's cases that don't have anything to do with the referendum, click on the legend and activate the view of the rest of the categories, differentiated by colors according to the type of incident.

Click on the icon to see the map legend. Click here to see the map in its own window.