El Mapa de la Censura és una iniciativa de l’Observatori Mèdia.cat per a mapejar i visibilitzar els casos de censura, d’agressions a periodistes o mitjans i d’amenaces a les llibertats d’expressió i informació, així com també restriccions a expressions artístiques o acadèmiques, arreu dels Països Catalans.

El projecte va començar el 2015 amb una primera versió beta, es va reeditar l’any 2016 amb un total de 122 denúncies i va continuar el 2017 amb un especial sobre les limitacions relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya i la seva prohibició. La de 2018 és la quarta edició.

El Mapa de la Censura compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i s’inspira en el projecte Mapping media freedom d’Index on Censorship, que identifica limitacions, amenaces i violacions contra periodistes en 43 països.

Aquesta és una iniciativa col·laborativa: podeu enviar denúncies o suggeriments al correu electrònic mapacensura@media.cat o bé al nostre compte de Twitter @MediacatCat.

En castellano

El Mapa de la Censura es una iniciativa del Observatorio Mèdia.cat para mapear y visibilizar los casos de censura, de agresiones a periodistas o medios y de amenazas a las libertades de expresión e información, así como restricciones a expresiones artísticas o académicas, a lo largo de los territorios de habla catalana (Cataluña, País Valenciano, Baleares, Cataluña del Norte, Alguer y Franja de Aragón).

El proyecto empezó en 2015 con una primera versión beta, se reeditó en el año 2016 con un total de 122 denuncias y continuó en 2017 con un especial sobre las limitaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña y su prohibición. La de 2018 es la cuarta edición.

El Mapa de la Censura cuenta con el apoyo de la Fundació Catalunya Fons y se inspira en el proyecto Mapping media freedom de Index on Censorship, que identifica limitaciones, amenazas y violaciones contra periodistas en 43 países.

Esta es una iniciativa colaborativa: pueden enviar denuncias o sugerencias al correo electrónico mapacensura@media.cat o a través de Twitter a @MediacatCat.

In English

The Censorship Map is an initiative undertaken by the Mèdia.cat Observatory to map and bring attention to censorship cases, aggression against journalists or media, and threats to freedom of expression or information, as well as restrictions to artistic or academic expression, throughout the Catalan Countries (Catalonia, Valencia, Balearic Islands, Northern Catalonia, Alguer and La Franja).

It began in 2015 with an initial beta version, continued in 2016 with 122 complaints and continued in 2017 with an special edition about the limitations related to the referendum on the independence of Catalonia and its prohibition. The 2018 Map is the fourth edition of the project.

The Censorship Map gets support from the Catalunya Fons foundation and is inspired by the project Mapping media freedom by Index on Censorship, which identifies limitations, threats and violations faced by media workers in 43 countries.

This is a collaborative initiative: you can send complaints or suggestions via email to mapacensura@media.cat or to our Twitter account: @MediacatCat.