L’Observatori de Mitjans i Salut Mental el duem a terme en col·laboració amb Obertament, l’aliança catalana contra l’estigma i la discriminació en salut mental. Els diversos informes de l’Observatori es basen en una anàlisi rigorosa de les notícies que han parlat de salut mental als mitjans de comunicació del país, amb l’objectiu de detectar el nivell d’estigma que existeix contra aquests trastorns i les persones que els pateixen. Els informes anuals es fixen en aspectes específics dins d’aquest àmbit, com l’associació de salut mental i violència o el tractament diferenciat de la qüestió en les diferents seccions.